Prenos poklonjene imovine na treće lice

Spread the love

Ugovorom o poklonu nepokretne imovine koji je zaklju?en izmedju mene i mog dede (koji više nije živ), meni je pripala celokupna njegova imovina. Medjutim ja sada nemam pravo da tu imovinu prenesem tre?em licu (prodam), ve? sam morao raditi ostavinski postupak sa ?erkom moga dede, ali je ona tražila da polovina celokupne imovine pripadne njoj.

Da li postoji mogu?nost da ja tu imovinu prepišem tre?em licu bez ostavinskog postupka, a na osnovu tog ugovora o poklonu, da li ona ima pravo da traži polovinu imovine iako je moj deda sve poklonio meni, i da li ja to mogu preneti na mog sina, pa da on posle ima apsolutno pravo da tom imovinom raspolaže i da je dalje prodaje tre?im licima.

Odgovor advokata

Ugovor o poklonu, sa?injen i overen u skladu sa zakonom, proizvodi svoja dejstva od samog trenuka zaklju?enja.

Na osnovu ovakvog ugovora, a posle izvršenog pla?anja poreza na promet, poklonoprimac se može uknjižiti u zemljišnim knjigama i time postati vlasnik nepokretne imovine i sa ovom imovinom može dalje bez ikakvih ograni?enja raspolagati.Zakonski naslednici poklonodavca, koji smatraju da im je raspolaganjima poklonodavca, me?u koja spada i ugovor poklonu, povre?en nužni deo, mogu pokrenuti parni?ni postupak u kom bi zahtevali utvr?ivanje povrede svog nužnog dela. Po osnovu povrede nužnog dela oni, me?utim, ne mogu zahtevati povra?aj poklonjene imovine, ve? bi prema poklonoprimcu, mogli samo ista?i zahtev za isplatu nov?ane protivvrednosti svog nužnog dela.

Lice koje postavlja pitanje je, dakle, samim ugovorom o poklonu, ukoliko je on valjano sa?injen, postalo vlasnik nepokretne imovine, sa kojom bez ikakvih ograni?enja može raspolagati.

[showmyad]

Advokatska kancelarija Radivojevic

radivojevic Advokatska kancelarija Radivojevic nalazi se u Beogradu u ul. Svetozara Corovica br. 13, a prijem stranaka je ponedeljkom, utorkom i cetvrtkom, od 18 – 20 casova.

Telefon kancelarije: 011/322-34-99

 

 

 

 

 

[si-contact-form form=’1′]

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish