Obračun i isplata plata – kako da ostvarimo svoja prava?

Spread the love

Novim zakonom o policiji pripadnicima MUP-a je dozvoljeno sindikalno organizovanje. Kao jedan od predsednika sindikalne grupe u Beogradu molim za pravni savet.

Prilikom obracuna plata policajaca, MUP Srbije krši zakon o radu jer nam obra?unava plate na osnovu linearnog obra?una plata na osnovu 174 radnih sati, bez obzira na stvaran broj radnih ?asova. BILO 15O ILI 25O. Pritom ne obra?unava no?ni rad, prekovremeni rad, rad za verskih i drzavnih praznika, topli obrok, regres, putni trošak, odvojeni život.

Time se profesionalni pripadnici policije tretiraju kao neka vrsta poslušnih robova jer se zloupotrebljava njihovo radno pravo. To direktno uti?e na to da se mese?no angazuju i po 220-250 sati pa ispada da nemamo vremena za porodi?ni život i takvo stanje poja?ava nervozu, pa se to odražava i na gradajane jer u suštini, kako da rešavamo probleme gradajana kad ne možemo svoje.

Moje pitanje glasi, kako da ostvarimo svoja radna prava, da li postoji na?in da tužimo poslodavca i prekinemo dosadašnju praksu, tražimo neku vrste odštete i na taj na?in spre?imo zloupotrebu policije.

Odgovor advokata

Ukoliko poslodavac, pa makar to bio MUP Republike Srbije, ne ispla?uje zaradu u skladu sa ugovorom o radu, kolektivnom ugovoru i zakonom, zaposleni može tužbom zahtevati isplatu razlike izme?u iznosa zarade koja mu pripda i iznosa koji mu je ispla?en.

[showmyad]

Advokatska kancelarija Radivojevic

radivojevicAdvokatska kancelarija Radivojevic nalazi se u Beogradu u ul. Svetozara Corovica br. 13, a prijem stranaka je ponedeljkom, utorkom i cetvrtkom, od 18 – 20 casova.

Telefon kancelarije: 011/322-34-99

 

 

 

 

 

[si-contact-form form=’1′]

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish