Zakon o denacionalizaciji

Spread the love

MOM STRICU 1945. JE ODUZETA KU?A NA DEDINJU. POŠTO STRIC NIJE IMAO DECE, A NI BLIŽE RODBINE SEM MENE, INTERESUJE ME DA LI IMAM PRAVO DA ZATRAŽIM POVRA?AJ IMOVINE, I AKO IMAM ŠTA MI TREBA OD DOKUMENATA. HVALA.

Odgovor advokata

Kako još uvek nije donet zakon o denacionalizaciji, to još uvek nije mogu? povra?aj nacionalizovane imovine.

Donet je, me?utim, Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine (Sl. glasnik RS 45/05), po kome sva zainteresovana lica, pa i naslednici lica kojima je imovina nacionalizovana mogu podneti prijavu ovakve imovine. Podnošenje prijave u skladu sa ovim zakonom predstavlja preduslov za povra?aj imovine, a kada bude doket zakon o denacionalizaciji.

Posebno ukazujemo da rok za podnošenje prijava, odnosno zahteva za evidentiranje isti?e 30.06.2006.g.

[showmyad]

Advokatska kancelarija Radivojevic

radivojevic Advokatska kancelarija Radivojevic nalazi se u Beogradu u ul. Svetozara Corovica br. 13, a prijem stranaka je ponedeljkom, utorkom i cetvrtkom, od 18 – 20 casova.

Telefon kancelarije: 011/322-34-99

 

 

 

 

 

[si-contact-form form=’1′]

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish