Izreke o savesti -_- Quotes about conscience

Spread the love

Ivo Andri?

Do?e vreme kad se ?ovek na?e pred mra?nim, neprelaznim jazom koji je godinama, polagano i nesvesno, sam sebi kopao.

Napred ne može, natrag nema kud. Re?i nestalo, suze ne pomažu; sramota ga da jaukne; a i koga da zove? Ne se?a se pravo ni svoga imena. Tada vidi ?ovek da na zemlji postoji samo jedno istinsko stradanje, to je: muka nemirne savesti.

Latinska poslovica

Conscientia mille testus

?ista savest vredi više nego hiljadu svedoka.

Albert Ajnštajn

Ne ?inite nikad ništa što se protivi vašoj savesti, ?ak ako to od vas i država traži.

Mahatma Gandhi

Sedam smrtnih grehova
Zdravlje bez rada
Zadovoljstvo bez savesti
Nauka bez humanosti
znanje bez karaktera
Politika bez principa
Trgovina bez morala
Obožavanje bez žrtve.

Otac Tadej

Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod ?e nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam ne?e dati mira. Savest je Božanski sud.

Meša Selimovi?

Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi, a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem.

Mirabo

Ako želite da uspete u društvu, ubijte svoju savest.

Viljem Šekspir

Mir iznad svih zemaljskih dostojanstava,
Još uvek ?ista savest. Kralj Henri VIII

Savest nas sve ?ini kukavicama. Hamlet

Mark tven

?ista savest je siguran pokazatelj gubitka pam?enja.

Gete

Nikada ne?eš izgubiti pravi put, budeš li delovao prema ose?aju i savesti.

Ivan Turgenjev

Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro po?inje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.

Toba Beta

Izdaja je sinonim za ?oveka bez savesti.

Vinston ?er?il

Spreman sam da upoznam tvorca, a da li je on sprman za velika iskušenja, to je druga stvar.

Monti?eli

Savest je kao osoba koju volimo: ako je jedanput izneverimo, više je ne možemo povratiti.

[showmyad]

Latin proverb

Conscience is as a thousand witnesses.

Mahatma Gandhi

Seven Deadly Sins
Wealth without work
Pleasure without conscience
Science without humanity
Knowledge without character
Politics without principle
Commerce without morality
Worship without sacrifice.

WILLIAM SHAKESPEARE

A peace above all earthly dignities,
A still and quiet conscience. King Henry VII

Conscience doth make cowards of us all. Hamlet

Albert Einstein

Never do anything against conscience even if the state demands it.

Mark Twain

A clear conscience is the sure sign of a bad memory.

Winston Churchill

I am ready to meet my Maker. Whether my Maker is prepared for the great ordeal of meeting me is another matter.

Toba Beta

Betrayal is common for men with no conscience.

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish