priligy tablets buy priligy online dapoxetine purchase priligy pills dapoxetine tablets dapoxetine 60mg buy dapoxetine priligy online priligy 30mg priligy 30 mg dapoxetine 30mg dapoxetine priligy priligy 60 mg where can i buy dapoxetine dapoxetine dosage dapoxetine online priligy online pharmacy priligy uk buy dapoxetine online priligy dosage generic priligy priligy results buy priligy tablets dapoxetine price dapoxetine online pharmacy priligy dapoxetine buy where can i buy priligy dapoxetine pills where to buy priligy dapoxetine 30 priligy prescription buy dapoxetine 60mg priligy medicine dapoxetine online purchase priligy price buy priligy dapoxetine online priligy dapoxetine 30mg order priligy online where to buy dapoxetine priligy 30mg tablets dapoxetine uk where can i get priligy dapoxetine generic priligy effectiveness priligy 60 mg tablets dapoxetine 60 mg online priligy without prescription order priligy dapoxetine tablets 60 mg dapoxetine prescription where to get dapoxetine priligy dapoxetine 60mg dapoxetine drug viagra with dapoxetine dapoxetine 30 mg tablet priligy 60 mg price priligy pharmacy dapoxetine for sale priligy tabletes dapoxetine sildenafil where to get priligy priligy tablets uk dapoxetine effects order dapoxetine does priligy work dapoxetine order online dapoxetine alternative dapoxetine tablets price where to buy dapoxetine online cialis with dapoxetine dapoxetine tablets 30 mg dapoxetine tablets online sildenafil and dapoxetine priligy and viagra priligy drug priligy 30mg price priligy for sale priligy tab 30mg tadalafil dapoxetine dapoxetin bestellen premature ejeculation tablets priligy 60mg dapoxetine and sildenafil tablets priligy cost dapoxetine and sildenafil dapoxetine poxet 60 buy priligy cheap dapoxetine 30mg buy online priligy dapoxetina dapoxetine combination dapoxetine 90mg priligy 60 dapoxetine and viagra dapoxetin 60mg priligy pills for sale dapoxetine best price cheap priligy cialis and dapoxetine tadalafil and dapoxetine how to use dapoxetine priligy canada viagra and priligy dapoxetine usa cialis dapoxetine priligy and cialis together viagra dapoxetine dapoxetine pills for sale priligy and viagra combination generic priligy online priligy in usa sildenafil with dapoxetine cialis with dapoxetine review stop premature ejeculation priligy viagra dapoxetine and viagra together buy dapoxetine cheap priligy review uk buy generic priligy online how long does priligy last cialis last longer dapoxetine canada what is priligy priligy tablets review can you take priligy with viagra cialis plus dapoxetine dapoxetine and cialis together sildenafil dapoxetine combination priligy and viagra together dapoxetine and cialis tadalafil with dapoxetine online cialis priligy what is dapoxetine buy cheap priligy online can i take priligy with viagra generic dapoxetine online sildenafil dapoxetine tablets sildenafil and dapoxetine combination how to take priligy cialis and priligy together does dapoxetine work how to use dapoxetine tablets tadalafil dapoxetine combination dapoxetine 60 priligy combined with cialis tadalafil dapoxetine tablets cheap dapoxetine how to use dapoxetine and sildenafil tablets viagra priligy priligy usa do you need a prescription for priligy dapoxetine sildenafil combination priligy how long does it last what is dapoxetine and sildenafil tablets priligy cheap tadalafil and dapoxetine tablets sildenafil plus dapoxetine dapoxy 60 can priligy be taken with cialis dapoxetine and tadalafil dapoxetina 30mg dapoxetine for sale online dapoxetine vs viagra dapoxy 60 mg priligy 30 mg or 60 mg priligy cialis together priligy canada pharmacy sildenafil with 30mg of dapoxetine dapoxetin tablete can you take dapoxetine with viagra dapoxetine with sildenafil dapoxetine tadalafil combination dapoxetine and sildenafil tablets dosage dapoxetine and sildenafil combination tadalafil plus dapoxetine how to get priligy dapoxetine half life dapoxetine canadian pharmacy how long does priligy last for priligy dose priligy original dapoxetine sildenafil tablets ever long tablet benefits dapoxetin priligy last longer deutsch everlong dapoxetine original priligy online priligy buy online canada dapoxetine plus sildenafil sildenafil dapoxetine dosage does dapoxetine really work dapoxetine and sildenafil tab priligy canada where to buy priligy 30 mg 3 tablet priligy in canada priligy united states dapoxetine and sildenafil tablet Moći ćemo da testiramo proizvode na teške metale, pesticide i GMO, sa svojim smart telefonima.

Aktuelno Gmo testiranje

Published on maj 28th, 2013 | by vuja

0

Potrošači će uskoro imati uređaje za otkrivanje GMO hrane i toksičnih materija


U ne tako dalekoj budu?nosti, korisnici ?e mo?i na licu mesta da testiraju proizvode na teške metale, pesticide i GMO, sa svojim smart telefonima.

Svako ljudsko bi?e, bilo gde na svetu da živi, u današnje doba sadrži najmanje sedam stotina (700) otrovnih materija u sebi, uklju?uju?i pesticide, pthalate, benzene, parabene, ksilene i mnoge druge kancerogeno i endokrino štetne supstance. Svakodnevno smo bombardovani astronomski nivoom otrova, od strane hemijskih terorista, a u ime prehrambene industrije.

Šta više, mnogi od ovih otrova uti?u na plodnost, pogotovo za slede?e generacije.

Vreme je da ljudi ta?no znaju šta unose u sebe, a tehnologija može da pomogne. Istraživa?i Univerziteta Ilinois razvijaju aplikaciju koja ?e uz pomo? kamere telefona i procesorske snage kao biosenzorom mo?i da otkrije toksine, proteine, bakterije, viruse i druge molekule.

“Mi smo zainteresovani za biodetekciju koja može da se primenjuje van laboratorije”, rekao je vo?a tima Brajan Kaningem, profesor elektrotehnike, ra?unarstva i bioinženjeringa u Ilinoisu.

“Pametni telefoni prave veliki uticaj na naše društvo – na?in na koji dobijamo informacije, na?in na koji komuniciramo… oni imaju zaista mo?ne mogu?nosti. Mnoga medicinska stanja mogu biti pra?ena veoma jeftino i neinvazivnim metodama koristiti mobilne platforme poput telefona. Telefoni novih generacija mogu da otkriju molekularne stvari, kao što su bolesti, patogeni biomarkeri ili DNK, analize koje se trenutno vrše samo u velikim dijagnosti?kim laboratorijama uz puno troškova i velikim utroškom krvi.”

“Moderna biološka istraživanja omogu?uju produženje laboratorijskih ure?aja na malim kompjuterskim ?ipovima koji mogu otkriti biološke informacije u DNK”, rekao je biotehnološki specijalista dr Marek Banaszevski. Bioinformati?ki algoritmi u okviru ovog programa pomo?i?e identifikaciju transgena, promotera i drugih funkcionalnih elemenata DNK, ?ine?i genetski modifikovane organizme otkrivene na licu mesta i u realnom vremenu, bez transporta u laboratoriju.

“Klinasta kolevka” (wedge-shaped cradle) koju je kreirao Cunninghamov tim sadrži niz opti?kih komponenti (so?iva i filtere), koji se mogu na?i u mnogo ve?im i skupljim laboratorijskim ure?ajima. “Kolevka” drži kameru telefona u skladu sa opti?kim komponentama.

U srcu je biosenzor, fotonski kristal. Fotonski kristal je kao ogledalo koje odražava samo jednu talasnu dužinu svetlosti, dok je ostatak spektra prolazi. Kada bilo šta biološko pro?e kroz fotonski kristal – poput proteina, ?elija, patogena ili DNK – reflektova?e boje specifi?ne talasne dužine.

Ceo test traje samo nekoliko minuta, aplikacija vodi korisnika kroz proces korak po korak. Iako ”kolevka” ima vrednost opti?kih komponentiod 2000$, radi posao kao i spektrofotometri u laboratoriji vredni i više od 50000$.

GMO tester

U ?lanku objavljenom u ?asopisu “laboratoriju na ?ipu” (Lab on a Chip), ekipa je demonstrirala prikaz imunog sistema proteina, ali ovaj ogled se može pripremiti za svaku vrstu biološkog molekula ili ?elije. Istraživa?i rade na poboljšanju procesa proizvodnje za iPhone ”kolevke” i rade na podršci za Android telefone. Oni se nadaju da ?e takve ”kolevke” biti ve? slede?e godine dostupne.

Pored toga, Cunninghamov tim radi na bioosetljivim testovima za otkrivanje toksina u kukuruzu i soju i za otkrivanje patogena u hrani i vodi.

Istraživa?i sa Fraunhofer istraživa?ke ustanove za modularne tehnologije Solid State EMFT u Regenzburgu su tako?e projektovali genijalna rešenja za otkrivanje otrova – rukavicu koja prepoznaje toksi?ne supstance prisutne u okolnom vazduhu.

Zaštitna rukavica je opremljena senzorskim materijalima i ukazuje na prisustvo toksi?nih supstanci promenom boje. U tom smislu, nau?nici su prilagodili materijale za odgovaraju?e analite. Promena boje – od bezbojane (netoksi?ne supstance) u plavu (toksi?na supstanca).

Ostali ru?ni ure?aji koji su trenutno u razvoju su prenosni Chemiluminescence detektori, koji na osnovu enzimski katalizovanih reakcija emituju svetlost. Ure?aji koji detektuju nukleinske kiseline, biotin koji je u vezi sa DNK pružaju mogu?nost za “chemiluminescent” detekciju (hemijsku detekciju uz pomo? svetlosti). Neradioaktivna DNK detekcija ?e biti u stanju da lako identifikuje jedan gen kod transgenih biljaka što ?e ovu metodu ?initi pogodnom za detekciju GMO.

Potrošači će uskoro imati uređaje za otkrivanje GMO hrane i toksičnih materija vuja

Summary:


User Rating: 4.6 (4 votes)

Tags: , , ,


About the AuthorOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑