GMO Istina o koka koli

Published on May 25th, 2013 | by vuja

15

Istina o koka koli, istorija, upotreba, sastojci, zdravlje…


Najmo?niji brend na svetu je Coca Cola (u daljem tekstu, koka kola). Dnevno se konzumira 2 milijarde njenih proizvoda u 207 država.

Šta mislite odakle slogan, koka kola i osmeh?

To vam ne?u re?i, dovoljno je da vam kažem da je kokain izba?en iz sastojaka koka kole još pre sto godina.

Zašto? Zato što nije bio potreban…

Ako bolje razmislite, zapitajte se zašto je receptura koka kole tajna i zašto niko do sad nije uspeo da kopira formulu. Trenutno samo dva ?oveka na svetu zna formulu, i nikad ne putuju istim avionom. Tajna se ?uva.

prvi-kupon
Smatra se da je kompanija Coca Cola osmislila ve?inu advertajzing kampanja koje danas poznajemo. Za ovaj besplatni kupon se misli da je prvi kupon ikada napravljen.

Datum stvaranja koka kole se smatra 8. 05. 1886. kada je apotekar Džon Pemberton probao da napravi lek za glavobolju. Džon je pomešao, kao glavne sastojke, ekstakte iz dve biljke, južno ameri?ke Koke i afri?ke Kole. Ovaj lek je prodavan po 5 centi.

Ubrzo, lek je postao izuzetno popularan zbog efekata kokaina i kofeina koje je sadržao, i prepisivao se za glavobolju, malaksalost, nedostatak volje, slabost, stoma?ne tegobe…

Nije ni ?udno, jer su tri ?aše koka kole imale kokaina u sebi identi?no jednoj dozi današnjih kokainomana. Pacijenti su se ose?ali ja?im i poletnijim, a glavobolja je nestajala.

Džon Pemberton je od 1888. godina po?eo da prodaje svoj biznis raznim partnerima, me?u kojima je bio i biznismen Asa Candler, koji kona?no, 1891. otkupljuje sva prava uz ukupne troškove od 2300 dolara.

Po?etkom 20. veka (1903.) veka koka kola je morala da izbaci kokain iz sastojaka, ali su zato poja?ali prisustvo kofeina koji je tako?e stimulator, ali nije zabranjen. Koka kola sadrži 19,6 mg kofeina u 200 ml te?nosti (jenda ?aša).

Od tada koka kola ima sli?nu recepturu koju i dalje ?uva u tajnosti, ali se shodno savremenim trendovima menjaju zasla?iva?i, ?isto da koka kola ne bi zavisila od cene še?era na tržištu, ali o tome malo kasnije.

1919. Candler Koka kola kompaniju Ernest Woodruffu za 25 miliona dolara.

Danas se vrednost kompanije procenjuje na skoro 200 milijardi dolara, sa godišnjim prihodom od preko 48 milijardi. Zapošljava širom sveta 146000 ljudi. Najprepoznatljiviji je bend (97% populacije prepoznaje logo). Svake sekunde se popije preko 10000 koka kolinih proizvoda.

Interesantno je to, da je Coca-Cola Company država, sa godišnjim prihodom od preko 48 milijardi dolara bila bi na 76. mestu od 195 država, zna?i mo?nija od 120 država.

Koka kola je korisna i može se upotrebiti za gomilu stvari. Ajde da se pozabavimo ?emu koka kola danas može da koristi.

?emu sve koka kola može da koristi?

Skoro da ne postoji na svetu, tako koristan proizvod kao što je Koka Kola. Opravdno, zbog svega što možete uraditi sa Koka Kolom ona je stekla reputaciju koju ima.

O?istite zagorelu šerpu sa Koka Kolom

U zagorelu šerpu sipajte Koka Kolu tako da pokrije zagorela mesta, ostavite da deluje pola sata, i nakon toga sun?erom uklonite ne?isto?e.

Ovo je mogu?e, zahvaljuju?i kiselini koju Koka Kola poseduje.

O?istite od r?e i patine stare nov?i?e, nakit ili escajg Koka Kolom

Kiselina kojom Koka Kola obiluje tako?e možete da o?istite nov?i?e i metalne predmete koje zahvatila r?a i patina, te da im date prvobitni sjaj. Tako?e je možete koristiti ukoliko nemate pored sebe WD, za odvrtanje zar?alih šrafova.

ciscenje-novcica

Koka Kola da vam cve?e bude ja?e

Malo koka kole u saksiju sa cve?em ili vazu, u zna?ajnoj meri ?e vam oporaviti cve?e. Sve to zahvaljuju?i še?eru koji se nalazi u koka koli.

Uklonite masne fleke koka kolom

Fosforna kiselina iz koka kole je idealna za uklanjanje masnih mrlja sa vaše ode?e. Bi?e dovoljno da natopite mrlju petnaestak minuta i da kasnije operete tkaninu na uobi?ajen na?in. Tako?e možete sa koka kolom i da o?istite i ulje sa poda, od garaže recimo. Poprskajte pod i ostavite da deluje neko vreme, pa onda isperite sa crevom.

Odmrzavanje vetrobranskog stakla

Odmrzavanje vetrobranskog stakla sa malo koka kole ?e vam pomo?i da skinete led sa šoferke.

Koka kola, spas za opekotine od meduza

Trenutno aktuelnije od odmrzavanja stakla je saznanje, obzirom da ide leto, da za olakšanje bolova od opekotina meduza možete da iskoristite koka kolu, naravno ne da je popijete nego sipate na ope?eno mesto.

Lako ?iš?enje prozora sa koka kolom

Sa koka kolom možete o?istiti prozore. Limunska kiselina koje ima u koka koli omogu?ava brzo i lako odmaš?ivanje.

O?istite svoj akumulator uz pomo? koka kole

Kao što ste videli da sa koka kolom možete o?istiti stare nov?i?e, isto tako koka kola je idealno sredstvo za ?iš?enja klema na akumulatoru.

Koka kola je i odli?an insekticid

Ukoliko imate mnogo buba u nekoj prostoriji ili dvorištu jednostavno sipajte koka kolu u ?iniju i ostavite. Še?er iz koka kole ?e ih privu?i a kiselina ubiti.

Koka kola za savršene lokne

Izvetrelu Koka kolu sipajte u kosu i posle par minuta je isperite i vaše lokne ?e izgledati savršeno ?

Žvaka u kosi i koka kola

Žvaku ulepljenu u kosi nije lako ukloniti. Ali je tu koka kola! Nakvasite malo to mesto gde je žvaka i problem ?e biti rešen.
Ukoni zvaku iz kose koka kolom

Uklonite fleke od krvi sa ode?e i tkanine

Koka kola uspešno uklanja fleke od krvi sa ode?e i tkanine. Zanimljivo je i to da ameri?ka policijska patrola, u nekim saveznim državama, sa sobom nosi po dva galona koka kole kako bi efikasno ?istili krv sa asvalta posle saobra?ajnih nezgoda.

Zna?i upotreba koka kole može biti široka, a da li je dobra i za pi?e, osim što je zarazno ukusna? Da vidimo kakav je njen efekat po unošenju.

Šta se doga?a u našem telu kad popijemo koka kolu?

10 minuta nakon što popijemo koka kolu unosimo otprilike 10 kafenih kaši?ica še?era što je preporu?ena dnevna doza še?era.

Kad bi odjednom uneli toliki še?er u organizam bilo bi nam muka. To se ne dešava jer dovoljna koncentracija fosfatne kiseline ublažava taj efekat.

20 minuta nakon što popijete koka kolu koli?ina še?era u krvi naglo ska?e, uzrokuju?i insulinsku eksploziju. Jetra tada reaguje tako što sve še?ere koje na?e u krvi pretvara u masno?e.

40 minuta nakon što ste popili koka kolu kofein je u potpunosti apsorbovan. Šire vam se zenice, raste vam krvni pritisak, vaša jetra pumpa još više še?era u vaš krvotok. Receptori adenozina u mozgu su sada blokirani, što spre?ava ose?aj vrtoglavice.

Ubrzo nakon toga vaš mozak poja?ano proizvodi serotonin koji vas dovodi u blago eufori?no stanje.

60 minuta kasnije fosforna kiselina vezuje kalcijum, magnezijum i cink iz creva, ubrzavaju?i rad organizma. Hemijski ovo je smeša velikih koli?ina še?era i zasla?iva?a, i u ovom periodu je pove?ano urinarno izlu?ivanje te?nosti.

Sada izbacujete sav magnezijum, cink i kalcijum koji ste prethodno uneli ishranom tako neophodne vašem organizmu i kostima.

Uz veoma važne mikroelemente koje ste trebali da apsorbujete, vi izbacujete i ogromnu koli?inu te?nosti. Dolazi do še?ernog kolapsa i jednostavno morate da popravite stanje. Ako ste navikli na koka kolu, to ?e vam biti najlakši na?in, a bogami, koka kola baš prija.

Da li znate da koka kolu možemo da svrstamo u drogu, vrlo je lako navu?i se na nju, a posledice su višak kilograma i stomak kao kod trudnice.

Koje sve supstance se nalaze u koka koli?

Sve bi bilo lepo da je ovo pi?e prirodno i da ne sadrži mnoge hemikalije.

FENILALANIN (Phenylalanine) – Uti?e na lu?enje SEROTONINA (hormona sre?e) i izaziva zavisnost.

FOSFORNA KISELINA (Phosphoric acid) – E338 – Smanjuje gustinu kostiju, jer vezuje kalcijum i magnezijum i stvara soli koje se ne apsorbuju. Tako?e izaziva bolesti bubrega, kao i stvaranje kamena.

NATRIJUM CIKLAMAT (Sodium cyclamate) – E952 – Vešta?ki zasla?iva? koji je 1969. ZABRANJEN, jer je otkriveno da formira kancerogenu materiju u organizmu.

ACESULFAM K (Acesulfame potassium) – E950 – Vešta?ki zasla?iva? za koji se tvrdi da nije dovoljno testiran pre puštanja u upotrebu i za koji se sumnja da je kancerogen.

ASPARTAM (Aspartame) – E951 – Sumnja se da je štetan za mozak i da izaziva tumor.

KOFEIN (Caffeine) – izaziva zavisnost.

NATRIJUM CITRAT (Sodium citrate/Trisodium citrate) – Regulator ukusa je u stvari anestetik (za jezik) i antikoagulant

NATRIJUM BENZOAT (Sodium benzoate) – E211 – Konzervans, koji moze da reaguje sa Vitaminom C i formira Benzen, ?ija su kancerogena svojstva poznata. Tako?e utvr?eno je da ova hemikalija izaziva ?elijsko ošte?enje, jer uti?e na DNK mitohondrije.

2007. je otkriveno da natrijum benzoat (E211) izaziva hiperaktivnost i smanjenje inteligencije kod dece.

Prema ovim istrazivanjima IQ opada i do 5.5 poena. U Koka-Koli su izjavili da ?e obustaviti upotrebu E211 “?im se prona?e adekvatna zamena”. Naravno, nije koka-kola jedina koja ima ove sastojke u sebi, ali “Zero koka kola” u sebi nema ništa drugo.

ASPARTAM – E-951 – Jedan od najopasnijih, a na žalost i najdostupnijih dodataka hrani. Naime aspartam je vešta?ki zasla?iva? koji je 2000 puta sla?i od še?era (1 kg aspartama zamenjuje 2 tone še?era), a istovremeno je niskokalorican. Zbog toga je idealan za sve “sugarfree” proizvode (tipa Orbit žvake, Coca Cola, Pepsi i ostale gazirane sokove).

Aspartam i koka kola

Problem nastaje kad se unosi u organizam, jer ovaj zasla?iva? na temperaturi ljudskog tela postaje otrovan kao npr. cijanid. Najgore je to što ima zakasnelo dejstvo (tj. posledice se osete godinama nakon uzimanja, jer se konstantno taloži u organizmu). A direktni je izaziva? multipleks skleroze i lupusa (a po nekima i kancera).

E sad, to je sve bilo i bi?e, ali šta novo doba donosi?

Novo doba. Zasla?iva?i bez še?era. GMO še?er

Pored sve muke i zavisnosti koju nam ovo, najpopularnije pi?e, donosi, u novjije doba imamo problem i sa zasla?iva?ima koji su zbog profita GMO.

Da bi koka kola bila jeftinija, umesto še?era se koristi visoko fruktozni kukuruzni sirup (high fructose corn syrup – HFCS) koji se dobija od genetski modifikovanog (GM0) še?era. U svetu se vrši veliki pritisak na koka kolu da je etiketira kao GMO.

Aspartam je tako?e još jedan zasla?iva? koji je GMO, a proizvodi se uz pomo? GMO bakterije.

Mnoge studije HFCS dovode u vezu sa teškim obolenjem dijabetesom tipa 2. Istraživa?i sa Univeziteta Oxford su došli do zaklu?ka da je dijabetes tipa 2 za 20% zastupljeniji u zemljama u kojima se koristi HFCS u hrani i pi?ima.

Sredstvo za bojenje 4-MEI (metilimidazol) je kancerogeno

Sredstvo za bojenje 4-MEI (metilimidazol) je u kaliforniji stavljeno na listu kancerogenih proizvoda tako da ?e Koka kola i Pepsi morati da menjaju recept. To jest da uklone sastojak 4-MEI koji se pored ovih pi?a nalazi i u soja sosesevima i nekim vrstama piva.

Testiranja na životinjama su pokazala da ovo sredstvo može potencijalno da bude kancerogeno i da izazove teška oboljenja, kao što su rak plu?a, rak jetre, leukemija…

Istina o koka koli, istorija, upotreba, sastojci, zdravlje… vuja

Summary:


User Rating: 3.7 (51 votes)

Tags: , , ,


About the Author15 Responses to Istina o koka koli, istorija, upotreba, sastojci, zdravlje…

 1. Marija says:

  Koliko god da je nezdrava, mi je pijemo, vecina nas koja komentarise ovde pije koka kolu u velikim kolicinama… Sve sam ovo znala, ali ono u zagradi, da se tek posle niza godina javljaju posledice i da izazivaju uglavnom kancer, izazivaju me na razmisljanje, je li uzivanje stvarno vredno, ako cemo kasnije sve to da platimo nasim zdravljem i zivotom..?
  I ja cu verovatno cekati da se koka kola proglasi ilegalnom da bih prestala da pijem, ali Srbijo, mislis li ti da Amerika pije koka kolu, zasto cekatida svet prestane da proizvodi, BUDI PRVA, sacuvaj svoj narod… Covece… 😛

 2. Pingback: Coca cola, istorija, upotreba, sastojci, zdravlje… | Autonomni portal

 3. Viktor says:

  Ovaj tekst kao da je Pepsi poručio. Nije ovo jedini takav tekst o koka koli u kome se plaše ljudi ovim napitkom a nigde se ne navode izvori ovih “stručnih” podataka. Svako preterivanje, pa i sa Pepsijem, Golf kolom, Bahus sokovima i da ne nabrajam, dovodi do problema sa želucem i jetrom. I svi se prave od baze uvezene iz inostranstva pravljene od veštačkih boja i aroma. Ništa nije manje otrovno od Coca-Cole. Profit je odavno važniji od života. Živeli!

 4. Peca says:

  Coca Cola je to, nema boljeg pica na planeti od Coca Cola-e ziveli!

 5. sani says:

  pa rekoste da su satojci tajna vec mnoooogo godina a onda nabrojaste sve sta sadrzi i sve sastojke, draga
  inteligencijo! A inace nasa sva hrana je savrsenooo zdrava, kako da ne!!

  • vuja says:

   Sani, ti mora da si plavuša 🙂 Pa kad se govori o tajnoj formuli misli se na karaktrističan ukus Koka kole, koji je tajna, što ne znači da ista nema svih ostalih navedenih štetnih sastojaka. I naravno ni ostala hrana ni pića nisu bezbedni, ali ovaj tekst se ziče samo koka kole.

 6. zex says:

  svi cete da crknete od tog sranja

 7. zex says:

  kao pacovi od otrova

 8. Denis says:

  Odličan tekst i zaista ne shvatam da iko nakon čitanja ovakvih informacija može i da pomisli da pije koka kolu. Ja ne pijem gazirane otrove već godinama, niti ću ih ikada piti.

 9. Felix says:

  Već nekih 25 godina skoro da ne pijem koka kolu,a i ostala gazirana pića osim u vanrednim i posebnim situacijama.Ali ponekad namjerno i smišljeno 3 do 4 decilitra svakih 6 7 illi osam mjeseci.Kao klinac je nisam nešto previše pio,ali jak instikti i intuicija su mi govorili da tu nešto ne štima jer sam znao zahrđale šerafe na mom motoru usljed nedostatka VD-a odvrtati pomoću koka kole,a bogami može poslužiti i za samoodbranu ko je dovitljiv…itd.Namjerno je pijem jer smo mi svi okruženi otrovima u šta i koka kola spada i to vrlo dostupan i jeftin ottov.I baš zato je pijem ponekad da mi ne postane potpuno strana mom organizmu,jer nažalost teoretski i u praksi postoji mogućnost da dođemo u situaciju da nemamo šta piti recimo petnaestak dana osim koka kole tako da onaj ko je potpuni apstinent može imati debelih problema,za razliku od stalnoog ili povremenog pilca Cole.Kada je ponekad popijem ovako očiščenog i nenaviklog organizma,osjetim smirenost,blagu veselost i euforiju.Osjećam se predivno.Mislio sam da je to slučajnost i autosugestija,a sad definitivno znam da nije.Moraću povećati dozu pijenja jer kad piješ umjereno moš kolko hoš 😉 .Ma živi otrov! Jedna pohvala za sajt i vuju koji ovo piše,jer mi na balkanu znamo samo kritikovati.A što se tiče nevjernih Toma.Želio bih im reći da je Kompanija koka kola kupila najmanje 40 izvora vode u srbiji,u hrvatskoj 67,a u mojoj dragoj bosni koja je tootalno i patološki mimo svijeta i koju svi draufaju,a i sami se incestuozno draufamo je kupila preko 100.Tu je još kompanija Nestle.Sve je to državna polutajna.Etc…….

 10. bitanga says:

  Bar da su ostavili kokain…

  • Dejan says:

   Mislis da nisu ostavlili kokain. Jesu, jesu, samo su promenuli sa labaratoriskim kokainom istim onim koji koriste zubari kada dobijes anesteziju pri lecenju zuba.

 11. Nikola says:

  Ovaj GMO secer je proizveden zbog toga sto broj stanovnika planete stalno raste ,a tu je potreba za hranomm,normalno hrane ima manje I sve je vise skuplja.Zato genetski inzenjeri menjaju strukturu DNK nekog organizna I u njega jos ubacuju neki drugi,I onda NPR:GMO krava proizvodi oko 30% vise mleka nego Organska krava,on I to ne rade da bi nam naudili,nego da bi zadovoljili potrebe stanovnistva planete koje stalno raste :p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑