Novi svetski poredak novartis

Published on May 16th, 2013 | by vuja

13

Novartis vakcine. Da vidimo prvo ko je u stvari Novartis


Novartis, kompanija sa sedištem u Bazelu, Švajcarska, sa filijalama u oko 140 zemalja u poslu razvijanja i proizvodnje lekova, vakcina, herbicida i insekticida kao i veterinarskih lekova  svoje korene vu?e odavno.DDT, Clioquinol, Malathion, and Ritalin su neki od štetnih proizvoda ove kompanije, koja ima dokazane korene od zloglasnih I.G. Farben/ Ciba-Geigy/ Sandoz kompanija.

Pa da vidimo ko to nama daje vakcine i ko primorava vlade da ih kupe.

Labaratorije Ciba-Geigy i Sandoz su prvobitno bile nema?ki entiteti i integralni stubovi Rotšildovog i Rokfelerovog sindikata, “Syndicate of Dyestuff-Industry Corporations” (nema?ki prevod “Interessen Gemeinschaft Farben” poznatijeg kao “I.G. Farben”.

Odavno je utvr?eno da je uspon Hitlera na vlasti uspostavljen uz korporativni kapital kompanije IG Farben, ozna?avaju?i ga kao glavnog finansijera Tre?eg rajha.

Kontrolom ra?una kompanije Sandoz, utvr?eno je da je senator Preskot Buš, deda Džordža Buša bio finansijer arhitektata nacizma u Tre?em svetskom ratu.

Novartis, Porodi?no stablo i koreni: Tre?i Rajh

I.G. Farben, je bila vode?a farmaceutska kompanija finansirana delom i od bankarske porodice Rokfeler, ameri?ki monopol je imao prevlast u hemijskim i farmaceutskim industrijama na svetu dvadesetih godina prošlog veka.

Ciba, Geigi i Sandoz su predstavljale celokupnu hemijsku industriju Švajcarske, a 1918. su te tri kompanije formirale kartel ”Interessengemeinschaft Bazel” (“Bazel Sindicate”), ili Basel IG, u cilju da se takmi?e sa nema?kim hemijskim titanom, kompanijom Farben.

Od 1929. do 1932. se oni pridružuju kompaniji Farben (kao i još nekim francuskim i britanskim hemijskim firmama) kako bi formirali Quadrapartite Cartel (QC) .

Da li se pitate zašto je na kraju Drugog svetskog rata zgrada I.G. Farbena u Frankfurtu bila zašti?ena od savezni?kog bomabardovanja. Zašto? I.G. Farben je bila vrsta „farmaceutskog kraka“ Hitlerovog ?etvrtog rajha, a familija Rokfeler je imala finansijski interes za održavanje i kontrolu ovog carstva. Istraživanja su pokazala da je Hitler tako?e mnogo ulagao u Merck i ostale farmaceutske kompanije.

I.G. Farben je u to vreme smatran previše korumpiran da bi mogao da nastavi sa radom posle Drugog svetskog rata tako da je bio podeljen na delove u druge komanije. Na primer jedan deo je prerastao u Bayer (najpoznatiji po Aspirinu).

Izme?u 1970. i 1996. ostatak Quadrapartite Cartel-a se konsolidovao kao Ciba-Geigi AG, a zatim kasnije u kompaniju Sandoz, jednu od najve?ih farmaceutskih kompanija u svetu trenutno, iz koje je nastao Novartis.

Da skratimo. Koji su koreni Novartisa?

I.G. Farben

I.G. Farben je bio najve?i konglomerat i neslavni proizvo?a? otrova Ciklon-B (cijanid gas koji se koristio u nacisti?kim logorima smrti).

Osnovan je 1925. kada se šest velikih hemijskih kompanija u Nema?koj Badische-Anilin, Bayer, Agfa, Hoechst, Weiler-ter-Meer, and Greisheim-Electron spojio u jedan veliki kartel.

Ideja i deo finansiranja je došla od Rotšildove bankarske porodice, koju je zastupao nema?ki bankar Max Warburg iz M. M. Warburg Company, Hamburg (njegov brat Paul je bio poznat kao inspiracija za ” Daddy Warbucks “, koji je pomogao da se stvori Banka federalnih rezervi u Sjedinjenim Ameri?kim Državama.).

Paul je Kasnije bio na ?elu nema?kih tajnih službi za vreme Prvog svetskog rata  i bio je li?ni finansijer za savetovanje Kajzera, tako je kapital IG Farbena po?eo da finansira Hitlerov tre?i rajh.

Pod nazivom “država u državi”, IG Farben je bio dominantan snabdeva? ratnog materijala za Wehrmacht (nema?ka vojska), a tako?e je imao uticaj i u nema?kom intelektualnom društvu.

Strašni Gestapo (nacisti?ka policija), proizašao je iz svetske obaveštajne mreže IG Farbena  1925.

Herman Schmitz je nasledio Carl Boscha kao šef IG Farbena, I on je bio savetnik kancelara Breuninga, kasnije je postao Hitlerov savetnik.

Sandoz

Sandoz je najpoznatiji po stvaranju LSD-a. Kasnije reklamiranom kao psihijatrijskom leku pod nazivom “Delysid”, koji je neslavno isprobavao Dr Jozef Mengele na zatvorenicima u koncentracionim logorima.

Dokumenti objavljeni na Kongresu od istražitelja 1977, tako?e pokazuju da je posle Drugog svetskog rata Sandoz Labs sara?ivao sa CIA u operaciji ” Operation Paper Clip”, te da su odre?eni nacisti?ki nau?nici dobili nove identitete i zapošljeni u raznim službama kao što su CIA i druge vladine organizacije i projekti.

Sandoz je kasnije postao glavni dobavlja? LSD za CIA za upotrebu u svojim tajnim “MK Ultra” u projektima  kontrole uma zavnog ”Monarh”.

Geigi

Prema (ICE) izveštaju, svi karteli ovih firmi imaju široke kontakte sa nacistima. Geigi, posebno, “… koji naro?ito održava dobre odnose sa Claus Ungewitter, Komesarom rajha za hemikalije …”

ICE izveštaj koji se tako?e odnosi na Geigi, govori o tome da su koristili zarobljenike za prinudne radove u svojim pogonima u Nema?koj, izme?u 1943. i 1945.

Vreme je za ku?ni bioskop

Sre?no novo doba… Ili bu?enje?

Novartis vakcine. Da vidimo prvo ko je u stvari Novartis vuja

Summary:


User Rating: 4.1 (29 votes)

Tags: , , ,


About the Author13 Responses to Novartis vakcine. Da vidimo prvo ko je u stvari Novartis

 1. Pingback: Ulje od konoplje, zdravlje iz prirode, lekovito kanabis ulje lek za sve

 2. Pingback: Vakcine i bolesti. Obavezan genocid? Želimo pravo na život!

 3. Petar Beljanski says:

  Čudno je da se novinari-istraživači nisu dotakli povezanosti IG Farben i hemijskih giganata predratne Kraljevine Jugoslavije: Bariča, Soda so Tuzla i Aero (Celje). Bez njih nije mogao da se napravi Ciklon.

  • vuja says:

   Petre, voleo bih da objavim i te informacije, pošaljite neke relevantne tekstove.

 4. Pingback: ВРУЋА ТЕМА: „ТОРЛАК“ (НИ)ЈЕ НА ПРОДАЈУ | Богољуб Снага Србије

 5. Pingback: ?!? Новартис вакцине ?!? – Ко нам је то преузео Торлак институт за вирусологију | ! СПАШАВАЈУЋИ ГРАЧАНИЦУ - СПАШАВАМО СЕБЕ !

 6. Pingback: Novartis vakcine. Da vidimo prvo ko je u stvari Novartis | Autonomni portal

 7. Pingback: Novartis vakcine. Da vidimo prvo ko je u stvari Novartis | Autonomni portal

 8. slobo says:

  raskinuti ugovor sa novartisom, a one koji su ga prodali, izvesti pred sud, kao zlocince , za ubistvo srbskog naroda.

 9. jona says:

  Dzabe nam sve ,ako su resili da nas pobiju oni ce to i uraditi

 10. Pingback: GENOCID VAKCINAMA i Novartis vakcine. Ko stoji iza njih i u kakvoj su vezi sa planom depopulacije, i smanjenja broja ljudi na Zemlji? | modričaINFO

 11. Pingback: Vakcine i bolesti. Obavezan genocid? Želimo pravo na život! | modričaINFO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑