priligy tablets buy priligy online dapoxetine purchase priligy pills dapoxetine tablets dapoxetine 60mg buy dapoxetine priligy online priligy 30mg priligy 30 mg dapoxetine 30mg dapoxetine priligy priligy 60 mg where can i buy dapoxetine dapoxetine dosage dapoxetine online priligy online pharmacy priligy uk buy dapoxetine online priligy dosage generic priligy priligy results buy priligy tablets dapoxetine price dapoxetine online pharmacy priligy dapoxetine buy where can i buy priligy dapoxetine pills where to buy priligy dapoxetine 30 priligy prescription buy dapoxetine 60mg priligy medicine dapoxetine online purchase priligy price buy priligy dapoxetine online priligy dapoxetine 30mg order priligy online where to buy dapoxetine priligy 30mg tablets dapoxetine uk where can i get priligy dapoxetine generic priligy effectiveness priligy 60 mg tablets dapoxetine 60 mg online priligy without prescription order priligy dapoxetine tablets 60 mg dapoxetine prescription where to get dapoxetine priligy dapoxetine 60mg dapoxetine drug viagra with dapoxetine dapoxetine 30 mg tablet priligy 60 mg price priligy pharmacy dapoxetine for sale priligy tabletes dapoxetine sildenafil where to get priligy priligy tablets uk dapoxetine effects order dapoxetine does priligy work dapoxetine order online dapoxetine alternative dapoxetine tablets price where to buy dapoxetine online cialis with dapoxetine dapoxetine tablets 30 mg dapoxetine tablets online sildenafil and dapoxetine priligy and viagra priligy drug priligy 30mg price priligy for sale priligy tab 30mg tadalafil dapoxetine dapoxetin bestellen premature ejeculation tablets priligy 60mg dapoxetine and sildenafil tablets priligy cost dapoxetine and sildenafil dapoxetine poxet 60 buy priligy cheap dapoxetine 30mg buy online priligy dapoxetina dapoxetine combination dapoxetine 90mg priligy 60 dapoxetine and viagra dapoxetin 60mg priligy pills for sale dapoxetine best price cheap priligy cialis and dapoxetine tadalafil and dapoxetine how to use dapoxetine priligy canada viagra and priligy dapoxetine usa cialis dapoxetine priligy and cialis together viagra dapoxetine dapoxetine pills for sale priligy and viagra combination generic priligy online priligy in usa sildenafil with dapoxetine cialis with dapoxetine review stop premature ejeculation priligy viagra dapoxetine and viagra together buy dapoxetine cheap priligy review uk buy generic priligy online how long does priligy last cialis last longer dapoxetine canada what is priligy priligy tablets review can you take priligy with viagra cialis plus dapoxetine dapoxetine and cialis together sildenafil dapoxetine combination priligy and viagra together dapoxetine and cialis tadalafil with dapoxetine online cialis priligy what is dapoxetine buy cheap priligy online can i take priligy with viagra generic dapoxetine online sildenafil dapoxetine tablets sildenafil and dapoxetine combination how to take priligy cialis and priligy together does dapoxetine work how to use dapoxetine tablets tadalafil dapoxetine combination dapoxetine 60 priligy combined with cialis tadalafil dapoxetine tablets cheap dapoxetine how to use dapoxetine and sildenafil tablets viagra priligy priligy usa do you need a prescription for priligy dapoxetine sildenafil combination priligy how long does it last what is dapoxetine and sildenafil tablets priligy cheap tadalafil and dapoxetine tablets sildenafil plus dapoxetine dapoxy 60 can priligy be taken with cialis dapoxetine and tadalafil dapoxetina 30mg dapoxetine for sale online dapoxetine vs viagra dapoxy 60 mg priligy 30 mg or 60 mg priligy cialis together priligy canada pharmacy sildenafil with 30mg of dapoxetine dapoxetin tablete can you take dapoxetine with viagra dapoxetine with sildenafil dapoxetine tadalafil combination dapoxetine and sildenafil tablets dosage dapoxetine and sildenafil combination tadalafil plus dapoxetine how to get priligy dapoxetine half life dapoxetine canadian pharmacy how long does priligy last for priligy dose priligy original dapoxetine sildenafil tablets ever long tablet benefits dapoxetin priligy last longer deutsch everlong dapoxetine original priligy online priligy buy online canada dapoxetine plus sildenafil sildenafil dapoxetine dosage does dapoxetine really work dapoxetine and sildenafil tab priligy canada where to buy priligy 30 mg 3 tablet priligy in canada priligy united states dapoxetine and sildenafil tablet Novartis vakcine. Da vidimo prvo ko je u stvari Novartis

Novi svetski poredak novartis

Published on maj 16th, 2013 | by vuja

14

Novartis vakcine. Da vidimo prvo ko je u stvari Novartis

google_ad_client = "ca-pub-1840881446723232";
/* FlickTekst */
google_ad_slot = "8501514980";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
// ]]>
Novartis, kompanija sa sedištem u Bazelu, Švajcarska, sa filijalama u oko 140 zemalja u poslu razvijanja i proizvodnje lekova, vakcina, herbicida i insekticida kao i veterinarskih lekova  svoje korene vu?e odavno.DDT, Clioquinol, Malathion, and Ritalin su neki od štetnih proizvoda ove kompanije, koja ima dokazane korene od zloglasnih I.G. Farben/ Ciba-Geigy/ Sandoz kompanija.

Pa da vidimo ko to nama daje vakcine i ko primorava vlade da ih kupe.

Labaratorije Ciba-Geigy i Sandoz su prvobitno bile nema?ki entiteti i integralni stubovi Rotšildovog i Rokfelerovog sindikata, “Syndicate of Dyestuff-Industry Corporations” (nema?ki prevod “Interessen Gemeinschaft Farben” poznatijeg kao “I.G. Farben”.

Odavno je utvr?eno da je uspon Hitlera na vlasti uspostavljen uz korporativni kapital kompanije IG Farben, ozna?avaju?i ga kao glavnog finansijera Tre?eg rajha.

Kontrolom ra?una kompanije Sandoz, utvr?eno je da je senator Preskot Buš, deda Džordža Buša bio finansijer arhitektata nacizma u Tre?em svetskom ratu.

Novartis, Porodi?no stablo i koreni: Tre?i Rajh

I.G. Farben, je bila vode?a farmaceutska kompanija finansirana delom i od bankarske porodice Rokfeler, ameri?ki monopol je imao prevlast u hemijskim i farmaceutskim industrijama na svetu dvadesetih godina prošlog veka.

Ciba, Geigi i Sandoz su predstavljale celokupnu hemijsku industriju Švajcarske, a 1918. su te tri kompanije formirale kartel ”Interessengemeinschaft Bazel” (“Bazel Sindicate”), ili Basel IG, u cilju da se takmi?e sa nema?kim hemijskim titanom, kompanijom Farben.

Od 1929. do 1932. se oni pridružuju kompaniji Farben (kao i još nekim francuskim i britanskim hemijskim firmama) kako bi formirali Quadrapartite Cartel (QC) .

Da li se pitate zašto je na kraju Drugog svetskog rata zgrada I.G. Farbena u Frankfurtu bila zašti?ena od savezni?kog bomabardovanja. Zašto? I.G. Farben je bila vrsta „farmaceutskog kraka“ Hitlerovog ?etvrtog rajha, a familija Rokfeler je imala finansijski interes za održavanje i kontrolu ovog carstva. Istraživanja su pokazala da je Hitler tako?e mnogo ulagao u Merck i ostale farmaceutske kompanije.

I.G. Farben je u to vreme smatran previše korumpiran da bi mogao da nastavi sa radom posle Drugog svetskog rata tako da je bio podeljen na delove u druge komanije. Na primer jedan deo je prerastao u Bayer (najpoznatiji po Aspirinu).

Izme?u 1970. i 1996. ostatak Quadrapartite Cartel-a se konsolidovao kao Ciba-Geigi AG, a zatim kasnije u kompaniju Sandoz, jednu od najve?ih farmaceutskih kompanija u svetu trenutno, iz koje je nastao Novartis.

Da skratimo. Koji su koreni Novartisa?

I.G. Farben

I.G. Farben je bio najve?i konglomerat i neslavni proizvo?a? otrova Ciklon-B (cijanid gas koji se koristio u nacisti?kim logorima smrti).

Osnovan je 1925. kada se šest velikih hemijskih kompanija u Nema?koj Badische-Anilin, Bayer, Agfa, Hoechst, Weiler-ter-Meer, and Greisheim-Electron spojio u jedan veliki kartel.

Ideja i deo finansiranja je došla od Rotšildove bankarske porodice, koju je zastupao nema?ki bankar Max Warburg iz M. M. Warburg Company, Hamburg (njegov brat Paul je bio poznat kao inspiracija za ” Daddy Warbucks “, koji je pomogao da se stvori Banka federalnih rezervi u Sjedinjenim Ameri?kim Državama.).

Paul je Kasnije bio na ?elu nema?kih tajnih službi za vreme Prvog svetskog rata  i bio je li?ni finansijer za savetovanje Kajzera, tako je kapital IG Farbena po?eo da finansira Hitlerov tre?i rajh.

Pod nazivom “država u državi”, IG Farben je bio dominantan snabdeva? ratnog materijala za Wehrmacht (nema?ka vojska), a tako?e je imao uticaj i u nema?kom intelektualnom društvu.

Strašni Gestapo (nacisti?ka policija), proizašao je iz svetske obaveštajne mreže IG Farbena  1925.

Herman Schmitz je nasledio Carl Boscha kao šef IG Farbena, I on je bio savetnik kancelara Breuninga, kasnije je postao Hitlerov savetnik.

Sandoz

Sandoz je najpoznatiji po stvaranju LSD-a. Kasnije reklamiranom kao psihijatrijskom leku pod nazivom “Delysid”, koji je neslavno isprobavao Dr Jozef Mengele na zatvorenicima u koncentracionim logorima.

Dokumenti objavljeni na Kongresu od istražitelja 1977, tako?e pokazuju da je posle Drugog svetskog rata Sandoz Labs sara?ivao sa CIA u operaciji ” Operation Paper Clip”, te da su odre?eni nacisti?ki nau?nici dobili nove identitete i zapošljeni u raznim službama kao što su CIA i druge vladine organizacije i projekti.

Sandoz je kasnije postao glavni dobavlja? LSD za CIA za upotrebu u svojim tajnim “MK Ultra” u projektima  kontrole uma zavnog ”Monarh”.

Geigi

Prema (ICE) izveštaju, svi karteli ovih firmi imaju široke kontakte sa nacistima. Geigi, posebno, “… koji naro?ito održava dobre odnose sa Claus Ungewitter, Komesarom rajha za hemikalije …”

ICE izveštaj koji se tako?e odnosi na Geigi, govori o tome da su koristili zarobljenike za prinudne radove u svojim pogonima u Nema?koj, izme?u 1943. i 1945.

Vreme je za ku?ni bioskop

Sre?no novo doba… Ili bu?enje?

Novartis vakcine. Da vidimo prvo ko je u stvari Novartis vuja

Summary:


User Rating: 4.1 (29 votes)

Tags: , , ,


About the Author14 Responses to Novartis vakcine. Da vidimo prvo ko je u stvari Novartis

 1. Pingback: Ulje od konoplje, zdravlje iz prirode, lekovito kanabis ulje lek za sve

 2. Pingback: Vakcine i bolesti. Obavezan genocid? Želimo pravo na život!

 3. Petar Beljanski says:

  Čudno je da se novinari-istraživači nisu dotakli povezanosti IG Farben i hemijskih giganata predratne Kraljevine Jugoslavije: Bariča, Soda so Tuzla i Aero (Celje). Bez njih nije mogao da se napravi Ciklon.

 4. Pingback: ВРУЋА ТЕМА: „ТОРЛАК“ (НИ)ЈЕ НА ПРОДАЈУ | Богољуб Снага Србије

 5. Pingback: ?!? Новартис вакцине ?!? – Ко нам је то преузео Торлак институт за вирусологију | ! СПАШАВАЈУЋИ ГРАЧАНИЦУ - СПАШАВАМО СЕБЕ !

 6. Pingback: Novartis vakcine. Da vidimo prvo ko je u stvari Novartis | Autonomni portal

 7. Pingback: Novartis vakcine. Da vidimo prvo ko je u stvari Novartis | Autonomni portal

 8. slobo says:

  raskinuti ugovor sa novartisom, a one koji su ga prodali, izvesti pred sud, kao zlocince , za ubistvo srbskog naroda.

 9. jona says:

  Dzabe nam sve ,ako su resili da nas pobiju oni ce to i uraditi

 10. Pingback: GENOCID VAKCINAMA i Novartis vakcine. Ko stoji iza njih i u kakvoj su vezi sa planom depopulacije, i smanjenja broja ljudi na Zemlji? | modričaINFO

 11. Pingback: Vakcine i bolesti. Obavezan genocid? Želimo pravo na život! | modričaINFO

 12. El iris del ojo representa una suerte de mapa de las glándulas, los órganos y los
  sistemas de todo el cuerpo humano.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑