Zdravlje koje bolesti izazivaju teski metaki

Published on April 19th, 2013 | by vuja

0

Koje bolesti izazivaju teški metali?
Danas je prisustvo teških metala u organizmu nemogu?e izbe?i, oni se talože u organizmu i uzro?nici su mnogih bolesti.

Jedno od sredstava koje nam mogu pomo?i da ove otrove eliminišemo u velikoj meri je zeolit. Zeolit neutrališe teške metale iz organizma. Preventivna upotreba je preporu?ljiva.

Hajde da vidimo koje sve bolesti nastaju taloženjem teških metala. Evo kategorizacije:

Psihi?ki poreme?aji:

Socijalno povla?enje
-Živa
Depresija, promene raspoloženja
-Arsen, bakar, živa, olovo
Šizoidne tendencije, halucinacije, delirijum
-Živa
Iritabilnost, agresivno ponašanje
-Olovo, živa
Suicidno ponašanje
-Bakar, živa
Poreme?aji sna, nesanica
-Olovo, živa, talijum
Hroni?ni umor, slabost
-Aluminijum, arsen, kadmijum, bakar, olovo, živa, talijum
Anoreksija, simptomi koji dovode do poreme?aja apetita, gubitak apetita/ težine
-Arsen, živa, olovo
Strahovi, nervoza
-Talijum
Problemi sa pažnjom, problemi sa koncentracijom
-Živa, olovo
Poreme?aji u govoru i jeziku
-Aluminijum, živa
Gubitak govora
-Živa
Poreme?aji u razumevanju govora
-Živa
Problemi sa artikulacijom, nejasan, nerazuman govor
-Živa

Kognitivni poreme?aji:

Mentalna zaostalost, grani?na inteligencija
-Arsen, živa, olovo
Nizak nivo inteligencije
-Bakar, živa
Slaba koncentracija, poreme?aji pažnje
-Aluminijum, olovo
Slaba memorija (kratkotrajna, vizuelna i auditivna)
-Aluminijum, olovo
Teško?e u shvatanju apstraktnih ideja, teško?e u izvršavanju težih zadataka
-Živa
Zaboravnost, alchajmerova bolest, pre-senilna i senilna demencija
-Aluminijum
Stupor (odsutnost svake voljne aktivnosti)
-Aluminijum, arsen
Usporeno reagovanje na vizuelne i auditivne nadražaje
-Olovo

Senzorne abnormalnosti:

Abnormalni ose?aji u ustima i ekstremitetima
-Arsen
Gubitak sluha, problemi sa sluhom
-Arsen, olovo, živa
Poreme?aji u ose?aju dodira, averzija prema dodiru
-Arsen
Zamu?en vid, preosetljivost na svetlost
-Arsen, Živa

Motorni poreme?aji:

Miokloni?ni napadi – Epilepti?ni napadi
-Bakar, Živa
Teško?e pri hodanju, gutanju, pri?anju
-Bakar, Živa
Problemi sa planiranim pokretima
-Živa
Nekoordinisanost, gubitak ravnoteže; problemi pri ležanju, sedenju, hodanju
-Živa
Smanjena lokomotorna aktivnost
-Aluminijum, Arsen
Konvulzije
-Aluminijum , Arsen, Bakar, Živa, Olovo, Thallium

Fiziološki poreme?aji mozga i centralnog nervnog sistema:

Neuritis, retrobulbarni neuritis; neuropatija
-Aluminijum, arsen, talijum
Encefalopatija
-Aluminijum, arsen, olovo, talijum
Promene u brzini nervne provodljivosti
-Olovo
Promene u ki?menoj moždini
-Talijum
Akumuliraju se u strukturama centralnog nervnog sistema
-Aluminijum, živa
Abnormalan EEG nalaz
-Arsen, olovo
Poreme?aji autonomnog nervnog sistema
-Bakar, olovo, živa, talijum

Periferni nervni sistem:

Periferna neuropatija
-Arsen, živa
Promene u perifernim nervima
-Arsen
Gubitak ose?aja/utrnulost ekstremiteta, parestezija
-Arsen, živa, talijum

Želuda?no-crevni sistem:

Muka, povra?anje, dijareja; gubitak apetita
-Arsen, bakar, živa, talijum
Abdominalni bol, stoma?ni gr?evi; pe?enje u grlu i ustima
-Arsen, bakar, olovo, živa, talijum, barijum
Upala jednjaka; upala želuca i creva; upala debelog creva
-Arsen, živa, talijum
Kanceri (debelog creva, pankreasa, želuca ili rektuma)
-Arsen

Poreme?aji jetre i bubrega:

Hepatotoksi?nost; ošte?enja jetre
-Arsen, bakar, talijum, barijum
Ciroza jetre, hepatitis
-Bakar
Oboljenje bubrega
-Arsen, olovo, živa
Ošte?enje bubrega
-Arsen, olovo

Koštani sistem:

Rak kostiju; razna oboljenja kostiju
-Stroncijum

Kardiovaskularni sistem:

Ošte?enje krvnih sudova
-Arsen
Anemija; smanjenje broja crvenih krvnih ?elija
-Arsen, bakar, olovo
Hipertenzija; tahikardija – pove?an broj sr?anih otkucaja
-Arsen, bakar, olovo, talijum, barijum
Ošte?enja perifernih vaskularnih sudova; kardiovaskularna oboljenja
-Arsen, olovo

Respiratorni sistem:

Plu?na fibroza
-Aluminum, arsen
Upala plu?a, upala bronhija, upala ždrela
-Aluminijum, arsen, živa
Opstruktivni poreme?aji disanja, astma
-Arsen, aluminijum, barijum

Imuni sistem

Pove?ana u?estalost astme, simptoma sli?nih autoimunim oboljenjima, alergije
-Razli?iti metali
Smanjen broj belih krvnih zrnaca, ošte?en imunitet
-Arsen, talijum

Reproduktivni sistem:

Genitalne abnormalnosti
-Aluminijum, talijum
Poreme?aji menstrualnog ciklusa; menstrualni bolovi
-Bakar, živa
Uro?eni poreme?aji; prevremeni poro?aji; spontani poba?aji
-Arsen, olovo, živo
Reproduktivne disfunkcije
-Arsen, aluminijum, kadmijum, olovo

Drugi fizi?ki poreme?aji:

Hipertonija ili hipotonija, smanjena miši?na snaga
-Razni metali
Osip, kontaktni dermatitis, ekcem, svrab
-Aluminijum, arsen, bakar, živa
Bol u miši?ima, glavobolja, gr?evi, miši?na slabost
-Arsen, bakar, olovo, talijum, barijum
Oboljenje štitne žlezde
-Barijum
Alopecija, opadanje kose
-Talijum

Gde se nalaze i kako unosimo teške metale?

Namernim ili slu?ajnim trovanjem okruženja. Sve je više otrova u vazduhu, vodi i hrani, uzro?nici su izduvni gasovi, industrija, proizvodnja sinteti?kih hemikalija, chemtrailsi… ali postoji i sistematsko injektiranje kroz vakcine. Možde neke unose ne možemo spre?iti, ali ono što možemo je da te teške metale izbacimo iz organizma pre nego što naprave štetu i da uti?emo da se umanji trovanje planete koliko je to mogu?e.

Zašto se ne govori o ovome dovoljno?

Zato što svetskoj farmaceutskoj mafiji to ne odgovara. Znate ve? zbog ?ega, profita, a i zbog dobrog oružja za stvaranje novog svetskog poretka.

Vreme je za bu?enje

Tags: , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑