Raskid ugovora o radu

Zaposlen sam u firmi u kojoj sam prilikom zapošljavanja potpisao ugovor koji sadrži i sle?i ?lan: U slu?aju stru?nog usavršavanja i obuke Zaposlenog u inostranstvu na teret Poslodavca, Zaposleni ne može jednostrano raskinuti Ugovor o Radu, ve? se obavezuje da kod Poslodavca provede na radu najmanje 3 godine nakon završetka Read more…

Odricanje od srodnika

Da li je mogu?e da se odreknem svog srodstva recimo majke, jer mi ugrožava familiju i kleptomanka je. Odgovor advokata Naše pravo ne poznaje institut odricanja od svojih srodnika. Odricanja od dece, roditelja ili drugih srodnika, koja se mogu videti na oglasnim stranama pojedinih dnevnih novina mogu imati samo moralni, Read more…

en_USEnglish
en_USEnglish