bolesti Kurkuma začin - lek za Alchajmera

Published on June 17th, 2013 | by vuja

0

Kurkuma (turmerik) – blagotvorno dejstvo na Alchajmerovu bolest


Kurkuma (turmerik) se koristi u Indiji više od 5.000 godina, što je verovatno razlog što njihovo stanovništvo ima jednu od najnižih stopa obolelih od Alchajmerove bolesti (AD) u svetu.Na nedavnoj studiji je utvr?eno da je kod pacijenata sa Alchajmerovom boleš?u, koji su uzimali manje od grama kurkume dnevno tokom tri meseca rezultiralo izuzetnim poboljšanjima.

Alchajmerova bolest – bolest novog veka

Dijagnoza Alchajmerove bolesti (AD), nažalost, postaje sve ?eš?e obolenje u savremenom svetu. AD se smatra naj?eš?im oblikom demencije, definisana kao ozbiljan gubitak kognitivne funkcije, mnogo ve?i od onoga što se o?ekuje kod normalnog procesa starenja.

Studija iz 2006. procenjuje da 26 miliona ljudi širom sveta pate od ovog stanja, i da ?e do 2050, u?estalost da se u?etvorostru?iti, do kada ?e 1 od 85 osoba širom sveta imati Alcajmerovu bolest

Na žalost, konvencionalni lekovi na hemijskoj bazi mogu dovesti do ozbiljnih neuroloških ošte?enja, o ?emu svedo?i i ?injenica da je ovi lekovi nose znatan rizik od konvulzija.

alchajmer

Izuzetni rezultati su dobijeni nakon davanja Kurkuma

Krajem prošle godine, izuzetna Studija objavljena u ?asopisu AYU pod nazivom “Efekti kurkuma na Alchajmerovu bolest” u kojoj su istraživa?i su opisali tri pacijenata sa Alchajmerovom boleš?u ?ije je stanje neverovatno poboljšano, konzumiranjem 764 miligrama kurkume (100 mg kurkumin dnevno) tokom 12 nedelja.

Prema studiji: “Sva tri pacijenta su imali simptome razdražljivosti, uznemirenosti, anksioznosti, i apatije, dva pacijenta su i patili od urinarne inkontinencije (nemogu?nost kontrolisanja mokrenja). Koriš?enjem propisane doze Kurkuma kapsula u prahu po?eli su da se oporavljaju od ovih simptoma, bez ikakvih kontraindikacija.”

Posle samo 3 meseca terapije, kod pacijenata simptomi i teret na njihovim negovateljima su znatni smanjeni.

U izveštaju opisuju poboljšanja:

“U jednom slu?aju, “the Mini-Mental State Examination (MMSE) (numeri?ki prikaz stadijuma bolesti), rezultat se popravio za pet poena, sa 12/30 do 17/30.
U druga dva slu?aja, nije bilo zna?ajne promene u MMSE, me?utim, oni su po?eli da prepoznaju svoju porodicu u nakon 1 godine le?enja.

Svi slu?ajevi su nastavili sa uzimanjem kurkuma više od 1 godine, dodatno pogoršanje BPSD (Behavioural and psychological symptoms of dementia) nije prime?eno.”

Ova studija pokazuje koliko mo?no može da bude koriš?enje jednostavih prirodnih supstanci, koji su u stvari kuhinjski za?ini.

S obzirom da se kurkuma koristi medicinski i kao kuhinjski sastojak više od 5.000 godina u indijskoj kulturi, ?ak je i stekla status ‘zlatna boginja” ne treba se ?uditi da epidemiološke studije indijske populacije pokazuju da oni imaju izuzetno manju u?estalost bolesti Alchajmerove u odnosu na zapadne zemje, i to važi i za ruralne i urbane delove Indije.

Da li je kurkuma glavni razlog za ovo?

Kurkuma u borbi protiv Alchajmera

Postoji širok spektar objavljenih studija o vrednosti sastojaka kurkume, a za prevenciju bolesti i le?enje Alchajmerove bolesti, polifenol kurkumin (sastojak koji joj daje zlatnu boju) je najvažniji.

Na ovom videu je prikazano 114 studijskih istraživanja koji ukazuju da kurkuma ima neuroprotektivni skup fizioloških radnji, 30 od ovih studija su direktno povezane sa Alchajmerovom bolesti.

Dve od ovih studija su naro?ito obe?avaju?e, jer otkrivaju da kurkumin može da pove?a ?iš?enje patološkog amyloid–beta plaka koji je prisutan kod bolesnika sa Alchajmerom, i da u kombinaciji sa vitaminom D3 neurorestorativni procesi budu znatno poboljšani.

Dodatna istraživanja pokazuju da kurkumin (i njegovi analozi) imaju inhibitorno i zaštitno dejstvo protiv Alchajmerove bolesti i da su u vezi sa ?-amyloid proteinom.

Drugi dokumentovani anti-Alchajmer mehanizmi obuhvataju:

 • Antiinflamatorna svojstva: za kurkumin je utvr?eno da igra zaštitnu ulogu protiv ?-amyloid proteina povezanim sa upalom.
 • Antioksidativno svojstva: kurkumin može da smanji ošte?enje preko svojih antioksidantnih svojstava.
 • Anticitotoksi?na svojstva: kurkumin štiti ?elije od štetnosti ?-amyloid proteina.
 • Anti-amiloidogenska svojstva: Kurkuma sadrži niz jedinjenja (kurkumin, tetrahidrokurkamin, demetokurkamin i bisdemetokurkamin) koji poga?aju osnovni patološki uzrok Alchajmerove bolesti spre?avanjem ?-amyloid proteinu da se formira.
 • Svojstva vezivanja metala: Kurkumin ima ve?i afinitet vezivanja za gvož?e, bakar nego cink i tako doprinose njegovom zaštitnom dejstvu kod Alchajmerove bolesti, obzirom da gvož?e igra zna?ajnu ulogu kod ošte?enja mozga.

Ukratko o drugim lekovitim za?inima

Danas se u kuhinji može na?i veliki spektar supstanci koje uti?u blagotvorno na Alchajmerovu bolest. Po saznanju nau?nika, ?ak 97 artikala pokazuje ta svojstva, naravno, prvi na toj listi kurkumin, pa redom idu:

 • Kokosovo ulje: Ova izuzetna supstanca sadrži oko 66% trigliceride srednjeg lanca, i sposobna je da poboljša simptome kognitivnog opadanja kod onih koji pate od demencije, pove?avaju?i ketonska tela u mozgu, u roku od samo jedne doze, a u okviru samo dva sata.
 • Kakao: Istraživanje iz 2009. je pokazalo da procianidi iz kakaa štite od peroksidacije lipida povezanim sa smr?u neurona ?elija na na?in relevantnim Alchajmerovoj bolesti.
 • Žalfija: Studija iz 2003. je pokazala da ekstrakt žalfije ima terapeutsku vrednost kod pacijenata sa blagom do umerene Alchajmerove bolesti. 
 • Folna kiselina: Dok je ve?ina pozitivnog istraživanja o ovom B vitaminu izvršena na polu-sinteti?koj verziji, što može imati i neželjene, štetne posledice po zdravlje, idealan izvor ovog vitamina B je liš?e, odnosno zeleno lisnato povr?e.Tako?e, cela grupa B vitamina, posebno uklju?uju?i i B6 i B12, mogu imati veliku vrednost u prevenciji Alchajmerove bolesti i le?enju.
 • Resveratrol: ovo jedinjenje se uglavnom nalazi u ishrani zapadnog sveta, a ima ga u grož?u, vinu, kikirikiju i ?okoladi.

Ostale biljke koje su važne kod Alchajmera:

 • Ginko biloba: je jedna od retkih biljaka koja za koju su farmaceuti rekli da je efikasna ( u leku Aricept)
 • Melisa offinalis: Ova biljka, poznata i kao mati?njak, utvr?eno ima terapeutski efekat kod pacijenata sa blagim do umerenim oblikom Alchajmerove bolesti.
 • Šafran: Ova biljka povoljna svojstva u pore?enju sa lekom Donepezil.

Kao i uvek, važno je ponoviti da naša ishrana i izloženost zaga?enoj životnoj sredini u velikoj meri odre?uju naše rizike od ubrzanog starenja mozga i demencije. Prevencija je uvek mnogo bolja strategija, naro?ito, s obzirom na sve gore navedeno da ishrana može prili?no da pomogne.

Pokušajte da uklju?ite male, visoko kvalitetne doze za?ina kao što su kurkuma u vašoj ishrani, dodajte je u dozi koja vam se ?ini ukusna, možda ?e vam baš ona zna?iti da ne obolite i da budete zdarviji.

Još malo o kurkumi

U poslednjih pet godina objavljeno je više od 1500 nau?nih radova koji govore o kurkuminu, a Ameri?ki nacionalni institut za zdravlje sprovodi ?etiri klini?ka eksperimenta s kurkuminom – razmatra se kao terapija za karcinom guštera?e, multipli melom, Alchajmerovu bolest i karcinom kolorektuma.

15 razloga zbog kojih vredi koristiti kurkumu:

 • kurkuma ima antisepti?ka i antibakterijska svojstva, korisna je za dezinfekciju rana i opekotina,
 • kurkuma je odli?an na?in prevencije raka prostate; kod ve? postoje?eg raka prostate, kurkuma spre?ava njegov daljnji rast,
 • spre?ava rast raka dojke,
 • kurkuma je prirodna prevencija melanoma: kod postoje?eg melanoma, ubija ?elije raka i spre?ava njihov daljnji rast,
 • smanjuje rizik od de?je leukemije,
 • ?isti jetru na prirodan na?in,
 • može spre?iti ili zaustaviti razvoj Alchajmerove bolesti (uništava naslage amiloidoze u mozgu),
 • spre?ava rast metastaza kod mnogih vrsta raka, 
 • prirodni je lek protiv bolova,
 • reguliše metabolizam i potpomaže u mršavljenju,
 • ve? odavno se koristi u Kini kao lek protiv depresije,
 • zbog svojih anti-upalnih svojstava prirodan je lek protiv artritisa i reume,
 • istražuje se delovanje kurkume na rak štitnja?e, dosadašnji rezultati su odli?ni,
 • kurkuma ubrzava zacelivanje rana i brzo obnavlja povre?enu kožu,
 • potpomaže u le?enju psorijaze i drugih upalnih bolesti kože

Kurkuma deluje antisepti?no, antiinflamatorno, antitumorno. Snažan je antioksidant. Ovaj za?in je dobar anelgetik, baktericid, digestiv, diuretik, hipotenziv, insekticid, laksativ, rubefaciens, stimulant.

Deluje kao snažno protivupalno sredstvo. Štiti jetru, kardiovaskularni sistem snižavaju?i nivo «negativnog» holesterola i spre?ava agregaciju trombocita. Delotvorna je u le?enju bubrežnih bolesti i dijabetesa.

Kurkuma (turmerik) – blagotvorno dejstvo na Alchajmerovu bolest vuja

Summary:


User Rating: 3.9 (14 votes)

Tags: , , , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑