priligy tablets buy priligy online dapoxetine purchase priligy pills dapoxetine tablets dapoxetine 60mg buy dapoxetine priligy online priligy 30mg priligy 30 mg dapoxetine 30mg dapoxetine priligy priligy 60 mg where can i buy dapoxetine dapoxetine dosage dapoxetine online priligy online pharmacy priligy uk buy dapoxetine online priligy dosage generic priligy priligy results buy priligy tablets dapoxetine price dapoxetine online pharmacy priligy dapoxetine buy where can i buy priligy dapoxetine pills where to buy priligy dapoxetine 30 priligy prescription buy dapoxetine 60mg priligy medicine dapoxetine online purchase priligy price buy priligy dapoxetine online priligy dapoxetine 30mg order priligy online where to buy dapoxetine priligy 30mg tablets dapoxetine uk where can i get priligy dapoxetine generic priligy effectiveness priligy 60 mg tablets dapoxetine 60 mg online priligy without prescription order priligy dapoxetine tablets 60 mg dapoxetine prescription where to get dapoxetine priligy dapoxetine 60mg dapoxetine drug viagra with dapoxetine dapoxetine 30 mg tablet priligy 60 mg price priligy pharmacy dapoxetine for sale priligy tabletes dapoxetine sildenafil where to get priligy priligy tablets uk dapoxetine effects order dapoxetine does priligy work dapoxetine order online dapoxetine alternative dapoxetine tablets price where to buy dapoxetine online cialis with dapoxetine dapoxetine tablets 30 mg dapoxetine tablets online sildenafil and dapoxetine priligy and viagra priligy drug priligy 30mg price priligy for sale priligy tab 30mg tadalafil dapoxetine dapoxetin bestellen premature ejeculation tablets priligy 60mg dapoxetine and sildenafil tablets priligy cost dapoxetine and sildenafil dapoxetine poxet 60 buy priligy cheap dapoxetine 30mg buy online priligy dapoxetina dapoxetine combination dapoxetine 90mg priligy 60 dapoxetine and viagra dapoxetin 60mg priligy pills for sale dapoxetine best price cheap priligy cialis and dapoxetine tadalafil and dapoxetine how to use dapoxetine priligy canada viagra and priligy dapoxetine usa cialis dapoxetine priligy and cialis together viagra dapoxetine dapoxetine pills for sale priligy and viagra combination generic priligy online priligy in usa sildenafil with dapoxetine cialis with dapoxetine review stop premature ejeculation priligy viagra dapoxetine and viagra together buy dapoxetine cheap priligy review uk buy generic priligy online how long does priligy last cialis last longer dapoxetine canada what is priligy priligy tablets review can you take priligy with viagra cialis plus dapoxetine dapoxetine and cialis together sildenafil dapoxetine combination priligy and viagra together dapoxetine and cialis tadalafil with dapoxetine online cialis priligy what is dapoxetine buy cheap priligy online can i take priligy with viagra generic dapoxetine online sildenafil dapoxetine tablets sildenafil and dapoxetine combination how to take priligy cialis and priligy together does dapoxetine work how to use dapoxetine tablets tadalafil dapoxetine combination dapoxetine 60 priligy combined with cialis tadalafil dapoxetine tablets cheap dapoxetine how to use dapoxetine and sildenafil tablets viagra priligy priligy usa do you need a prescription for priligy dapoxetine sildenafil combination priligy how long does it last what is dapoxetine and sildenafil tablets priligy cheap tadalafil and dapoxetine tablets sildenafil plus dapoxetine dapoxy 60 can priligy be taken with cialis dapoxetine and tadalafil dapoxetina 30mg dapoxetine for sale online dapoxetine vs viagra dapoxy 60 mg priligy 30 mg or 60 mg priligy cialis together priligy canada pharmacy sildenafil with 30mg of dapoxetine dapoxetin tablete can you take dapoxetine with viagra dapoxetine with sildenafil dapoxetine tadalafil combination dapoxetine and sildenafil tablets dosage dapoxetine and sildenafil combination tadalafil plus dapoxetine how to get priligy dapoxetine half life dapoxetine canadian pharmacy how long does priligy last for priligy dose priligy original dapoxetine sildenafil tablets ever long tablet benefits dapoxetin priligy last longer deutsch everlong dapoxetine original priligy online priligy buy online canada dapoxetine plus sildenafil sildenafil dapoxetine dosage does dapoxetine really work dapoxetine and sildenafil tab priligy canada where to buy priligy 30 mg 3 tablet priligy in canada priligy united states dapoxetine and sildenafil tablet Kurkuma (turmerik) – blagotvorno dejstvo na Alchajmerovu bolest

bolesti Kurkuma začin - lek za Alchajmera

Published on jun 17th, 2013 | by vuja

0

Kurkuma (turmerik) – blagotvorno dejstvo na Alchajmerovu bolest

google_ad_client = "ca-pub-1840881446723232";
/* FlickTekst */
google_ad_slot = "8501514980";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
// ]]>
Kurkuma (turmerik) se koristi u Indiji više od 5.000 godina, što je verovatno razlog što njihovo stanovništvo ima jednu od najnižih stopa obolelih od Alchajmerove bolesti (AD) u svetu.Na nedavnoj studiji je utvr?eno da je kod pacijenata sa Alchajmerovom boleš?u, koji su uzimali manje od grama kurkume dnevno tokom tri meseca rezultiralo izuzetnim poboljšanjima.

Alchajmerova bolest – bolest novog veka

Dijagnoza Alchajmerove bolesti (AD), nažalost, postaje sve ?eš?e obolenje u savremenom svetu. AD se smatra naj?eš?im oblikom demencije, definisana kao ozbiljan gubitak kognitivne funkcije, mnogo ve?i od onoga što se o?ekuje kod normalnog procesa starenja.

Studija iz 2006. procenjuje da 26 miliona ljudi širom sveta pate od ovog stanja, i da ?e do 2050, u?estalost da se u?etvorostru?iti, do kada ?e 1 od 85 osoba širom sveta imati Alcajmerovu bolest

Na žalost, konvencionalni lekovi na hemijskoj bazi mogu dovesti do ozbiljnih neuroloških ošte?enja, o ?emu svedo?i i ?injenica da je ovi lekovi nose znatan rizik od konvulzija.

alchajmer

Izuzetni rezultati su dobijeni nakon davanja Kurkuma

Krajem prošle godine, izuzetna Studija objavljena u ?asopisu AYU pod nazivom “Efekti kurkuma na Alchajmerovu bolest” u kojoj su istraživa?i su opisali tri pacijenata sa Alchajmerovom boleš?u ?ije je stanje neverovatno poboljšano, konzumiranjem 764 miligrama kurkume (100 mg kurkumin dnevno) tokom 12 nedelja.

Prema studiji: “Sva tri pacijenta su imali simptome razdražljivosti, uznemirenosti, anksioznosti, i apatije, dva pacijenta su i patili od urinarne inkontinencije (nemogu?nost kontrolisanja mokrenja). Koriš?enjem propisane doze Kurkuma kapsula u prahu po?eli su da se oporavljaju od ovih simptoma, bez ikakvih kontraindikacija.”

Posle samo 3 meseca terapije, kod pacijenata simptomi i teret na njihovim negovateljima su znatni smanjeni.

U izveštaju opisuju poboljšanja:

“U jednom slu?aju, “the Mini-Mental State Examination (MMSE) (numeri?ki prikaz stadijuma bolesti), rezultat se popravio za pet poena, sa 12/30 do 17/30.
U druga dva slu?aja, nije bilo zna?ajne promene u MMSE, me?utim, oni su po?eli da prepoznaju svoju porodicu u nakon 1 godine le?enja.

Svi slu?ajevi su nastavili sa uzimanjem kurkuma više od 1 godine, dodatno pogoršanje BPSD (Behavioural and psychological symptoms of dementia) nije prime?eno.”

Ova studija pokazuje koliko mo?no može da bude koriš?enje jednostavih prirodnih supstanci, koji su u stvari kuhinjski za?ini.

S obzirom da se kurkuma koristi medicinski i kao kuhinjski sastojak više od 5.000 godina u indijskoj kulturi, ?ak je i stekla status ‘zlatna boginja” ne treba se ?uditi da epidemiološke studije indijske populacije pokazuju da oni imaju izuzetno manju u?estalost bolesti Alchajmerove u odnosu na zapadne zemje, i to važi i za ruralne i urbane delove Indije.

Da li je kurkuma glavni razlog za ovo?

Kurkuma u borbi protiv Alchajmera

Postoji širok spektar objavljenih studija o vrednosti sastojaka kurkume, a za prevenciju bolesti i le?enje Alchajmerove bolesti, polifenol kurkumin (sastojak koji joj daje zlatnu boju) je najvažniji.

Na ovom videu je prikazano 114 studijskih istraživanja koji ukazuju da kurkuma ima neuroprotektivni skup fizioloških radnji, 30 od ovih studija su direktno povezane sa Alchajmerovom bolesti.

Dve od ovih studija su naro?ito obe?avaju?e, jer otkrivaju da kurkumin može da pove?a ?iš?enje patološkog amyloid–beta plaka koji je prisutan kod bolesnika sa Alchajmerom, i da u kombinaciji sa vitaminom D3 neurorestorativni procesi budu znatno poboljšani.

Dodatna istraživanja pokazuju da kurkumin (i njegovi analozi) imaju inhibitorno i zaštitno dejstvo protiv Alchajmerove bolesti i da su u vezi sa ?-amyloid proteinom.

Drugi dokumentovani anti-Alchajmer mehanizmi obuhvataju:

 • Antiinflamatorna svojstva: za kurkumin je utvr?eno da igra zaštitnu ulogu protiv ?-amyloid proteina povezanim sa upalom.
 • Antioksidativno svojstva: kurkumin može da smanji ošte?enje preko svojih antioksidantnih svojstava.
 • Anticitotoksi?na svojstva: kurkumin štiti ?elije od štetnosti ?-amyloid proteina.
 • Anti-amiloidogenska svojstva: Kurkuma sadrži niz jedinjenja (kurkumin, tetrahidrokurkamin, demetokurkamin i bisdemetokurkamin) koji poga?aju osnovni patološki uzrok Alchajmerove bolesti spre?avanjem ?-amyloid proteinu da se formira.
 • Svojstva vezivanja metala: Kurkumin ima ve?i afinitet vezivanja za gvož?e, bakar nego cink i tako doprinose njegovom zaštitnom dejstvu kod Alchajmerove bolesti, obzirom da gvož?e igra zna?ajnu ulogu kod ošte?enja mozga.

Ukratko o drugim lekovitim za?inima

Danas se u kuhinji može na?i veliki spektar supstanci koje uti?u blagotvorno na Alchajmerovu bolest. Po saznanju nau?nika, ?ak 97 artikala pokazuje ta svojstva, naravno, prvi na toj listi kurkumin, pa redom idu:

 • Kokosovo ulje: Ova izuzetna supstanca sadrži oko 66% trigliceride srednjeg lanca, i sposobna je da poboljša simptome kognitivnog opadanja kod onih koji pate od demencije, pove?avaju?i ketonska tela u mozgu, u roku od samo jedne doze, a u okviru samo dva sata.
 • Kakao: Istraživanje iz 2009. je pokazalo da procianidi iz kakaa štite od peroksidacije lipida povezanim sa smr?u neurona ?elija na na?in relevantnim Alchajmerovoj bolesti.
 • Žalfija: Studija iz 2003. je pokazala da ekstrakt žalfije ima terapeutsku vrednost kod pacijenata sa blagom do umerene Alchajmerove bolesti. 
 • Folna kiselina: Dok je ve?ina pozitivnog istraživanja o ovom B vitaminu izvršena na polu-sinteti?koj verziji, što može imati i neželjene, štetne posledice po zdravlje, idealan izvor ovog vitamina B je liš?e, odnosno zeleno lisnato povr?e.Tako?e, cela grupa B vitamina, posebno uklju?uju?i i B6 i B12, mogu imati veliku vrednost u prevenciji Alchajmerove bolesti i le?enju.
 • Resveratrol: ovo jedinjenje se uglavnom nalazi u ishrani zapadnog sveta, a ima ga u grož?u, vinu, kikirikiju i ?okoladi.

Ostale biljke koje su važne kod Alchajmera:

 • Ginko biloba: je jedna od retkih biljaka koja za koju su farmaceuti rekli da je efikasna ( u leku Aricept)
 • Melisa offinalis: Ova biljka, poznata i kao mati?njak, utvr?eno ima terapeutski efekat kod pacijenata sa blagim do umerenim oblikom Alchajmerove bolesti.
 • Šafran: Ova biljka povoljna svojstva u pore?enju sa lekom Donepezil.

Kao i uvek, važno je ponoviti da naša ishrana i izloženost zaga?enoj životnoj sredini u velikoj meri odre?uju naše rizike od ubrzanog starenja mozga i demencije. Prevencija je uvek mnogo bolja strategija, naro?ito, s obzirom na sve gore navedeno da ishrana može prili?no da pomogne.

Pokušajte da uklju?ite male, visoko kvalitetne doze za?ina kao što su kurkuma u vašoj ishrani, dodajte je u dozi koja vam se ?ini ukusna, možda ?e vam baš ona zna?iti da ne obolite i da budete zdarviji.

Još malo o kurkumi

U poslednjih pet godina objavljeno je više od 1500 nau?nih radova koji govore o kurkuminu, a Ameri?ki nacionalni institut za zdravlje sprovodi ?etiri klini?ka eksperimenta s kurkuminom – razmatra se kao terapija za karcinom guštera?e, multipli melom, Alchajmerovu bolest i karcinom kolorektuma.

15 razloga zbog kojih vredi koristiti kurkumu:

 • kurkuma ima antisepti?ka i antibakterijska svojstva, korisna je za dezinfekciju rana i opekotina,
 • kurkuma je odli?an na?in prevencije raka prostate; kod ve? postoje?eg raka prostate, kurkuma spre?ava njegov daljnji rast,
 • spre?ava rast raka dojke,
 • kurkuma je prirodna prevencija melanoma: kod postoje?eg melanoma, ubija ?elije raka i spre?ava njihov daljnji rast,
 • smanjuje rizik od de?je leukemije,
 • ?isti jetru na prirodan na?in,
 • može spre?iti ili zaustaviti razvoj Alchajmerove bolesti (uništava naslage amiloidoze u mozgu),
 • spre?ava rast metastaza kod mnogih vrsta raka, 
 • prirodni je lek protiv bolova,
 • reguliše metabolizam i potpomaže u mršavljenju,
 • ve? odavno se koristi u Kini kao lek protiv depresije,
 • zbog svojih anti-upalnih svojstava prirodan je lek protiv artritisa i reume,
 • istražuje se delovanje kurkume na rak štitnja?e, dosadašnji rezultati su odli?ni,
 • kurkuma ubrzava zacelivanje rana i brzo obnavlja povre?enu kožu,
 • potpomaže u le?enju psorijaze i drugih upalnih bolesti kože

Kurkuma deluje antisepti?no, antiinflamatorno, antitumorno. Snažan je antioksidant. Ovaj za?in je dobar anelgetik, baktericid, digestiv, diuretik, hipotenziv, insekticid, laksativ, rubefaciens, stimulant.

Deluje kao snažno protivupalno sredstvo. Štiti jetru, kardiovaskularni sistem snižavaju?i nivo «negativnog» holesterola i spre?ava agregaciju trombocita. Delotvorna je u le?enju bubrežnih bolesti i dijabetesa.

Kurkuma (turmerik) – blagotvorno dejstvo na Alchajmerovu bolest vuja

Summary:


User Rating: 3.9 (14 votes)

Tags: , , , , ,


About the AuthorOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑