Chemtrails chemtrails sredstvo za depopulaciju stanovništva

Published on April 28th, 2013 | by vuja

1

Geoinženjering u svojstvu depopulacije stanovništva, chemtrails, još jedno oružje Bila Gejtsa


Geoinženjering je termin za pokušaj svetskih mo?nika da uz pomo? raznih akcija, sa?uvaju životnu sredinu i smanje zagrevanje planete. Izme?u ostalog tu spada i zaprašivanje planete neimenovanim aerosolima, poznatim kao Chemtrails.

Chemtrails eksperiment ispuštanja sumpornih ?estica iznad Novog Meksika u cilju vra?anja radioaktivnih sun?evih zraka u kosmos planiran je godinu dana od strane nau?nika David Keith-a, koji je imao na raspolaganju multimilionski iznos fondacije Bil Gejtsa.

Gejts je tako?e okupio tim nau?nika lobista da traže od vlade podršku za svoje eksperimente i klimatske manipulacije.

Geoinženjering se promoviše kao poslednji pokušaj da se spasu ljudi i planeta od globalnog zagrevanja. Ali, istina je, malo druga?ija, sa geoinženjeringom sa menjaju kišni ciklusi i kod kod mnogih ?e dovesti do suše i gladi, što može prouzrokovati milijarde mrtvih!

Dakle, Bil Gejts izgleda da koristi svoju zabrinutost oko globalnog zagrevanja da prikrije svoju pravu nameru, depopulaciju stanovništva.

Maunt Pinatubo model za geoinženjerski eksperiment suše, gladi i smrti

Mount Pinatubo je vulkan koji je proradio 1991 i koji je emitovao 22 miliona tona sumpor-dioksida (SO2) u gornje slojeve atmosfere (stratosferu). Studija iz 2008. Rutgers University-a je model na planini Pinatubo uporedio sa geoinženjering akcijama. Nau?nici koji o?ekuju opšte globalno hla?enje ne?e mo?i da izbegnu to da ?e neki regioni doživeti pove?anje štetnih gasova i zagrevanja, kao što se to desilo sa aktivnoš?u vulkana Pinatubo.

Na osnovu ovog modela nau?nici su zaklju?ili da ?e geonženjering aerosoli SO2 prskani u tropskim regionima ili Arktiku verovatno poremetiti afri?ke i azijske letnje monsune, i ugroziti hranu i vodu za milijarde ljudi! Dodatne negativne posledice uklju?uju ošte?enja ozonskog omota?a, smanjenu snagu hidroloških ciklusa, rezultiranim smanjenjem re?nih tokova i vlažnosti zemljišta.

Geoinženjering studija iz 2012

Institut The Max Planck je sprovedo studiju geoinženjering modela zasnovanu na vulkanu Pinatubo ozna?io je kao nerealnu, jer je tada bilo 400% više ugljen dioksida nego pre industrijske ere. Me?utim, njihovi rezultati su pokazali da ?e geoinženjering izazvati ogromno smanjenje padavinama (15% manje u Severnoj Americi i Evroaziji i 20% manje u Južnoj Americi). Generalno se ra?una da ?e ukupno, globalne padavine biti smanjene za 5%.

suva zemlja

Osim ako se izuzmu u obzir finansijske koristi (vladine i privatne donacije), zabrinjavaju?e je zašto akademici podržavaju geoinženjering.

Geoinženjering može prouzrokovati zagrevanje planete.

Geoinženjering u stvari može izazvati globalno zagrevanje kada se igra sa oblacima u gornjoj atmosferi (stratosferi). Fodnacije Bil gejtsa predlažu prskanje sumpor dioksidom 30 milja iznad Zemlje, a za Novi Meksiko eksperiment predlaže ispuštanje na 15 milja iznad površine.

Troposfera je najniži deo Zemljine atmosfere i prostire se od 4 do 12 kilometara iznad površine zemlje. Oblaci koji su u donjoj troposferi su uglavnom debeli beli oblaci sa visokom stepenom refleksije sun?evih zraka. Bilo, kako bilo, eksperimenti se izvode iznad ovog nivoa u gornjim slojevima atmosfere, stratosferi.

Stratosfera je viši sloj atmosfere i ide do 31. kilometara iznad površine Zemlje. Oblaci u stratosferi su generalno tanki, imaju nižu stopu odbijanja toplotnog zra?enja i imaju osobinu da u stvari zadržavaju toplotu (efekat staklene bašte).

Ovi predloženi ekspreimenti zagovaraju odlaganje SO2 u gornjim slojevima atmosfere, stratosferi, tako da ?e stvoriti štit koji onemogu?ava planeti da se hladi. To je upravo suprotno od navedenog cilja Bil Gejtsa da ohladi planetu.

chemtrails-resetka

A šta je sa istraživanjem EPA?

S obzirom da je EPA (United States Environmental Protection Agency) iznela tvrdnju da emisija sumpor dioksida (SO2) izaziva ozbiljne zdravstvene probleme i ranu smrtnost i možda se pitate zašto se EPA ne buni protiv Gejtsovog SO2 chemtrails eksperimenta.

Odgovor se može na?i na njihovom sajtu gde oni daju podršku za Chemtrails geoinženjering Ujedinjenim nacijama i razvijenim zemljama koje su finansirale programe.

Bill Gejts se obrato EPA sa tvrdnjom da su njihova ozbiljna upozorenja na opasnosti od SO2 grubo precenjena te da im nije zaista stalo do zaštite životne sredine, ili da imaju neke tajne motive.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) je prevara koja tvrdi da je život na planeti zemlji u velikoj opasnosti. Ova lažna uzbuna se koristi u politi?ke svrhe. Globalno zagrevanje je prevara zasnovana od izmanipulisanih nau?nika pri me?unarodnom panelu Ujedinjenih Nacija za klimatske promene.

UN trenutno preuzima kontrolu nad geoinženjeringom kroz njihovu Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti, sporazumu koji je proglasio moratorijum na eksperimentima, osim u nekim slu?ajevima.

Bila Gejts je ve? ozna?en kao entuzijasta i promoter depopulacije stanovništva, tako?e podržava i tezu da se geoinženjeringom može koristiti kao oružjem za smanjenje nekoliko milijardi stanovnika planete.

A po ?emu je Bil Gejts još poznat?

Naravno po formuli koju je izložio na TED konferenciji na kojoj je govorio o štetnoj emisiji gasova ugljen dioksida (CO2) i uticaju ka klimatske promene. Tu je izveo i sad ve? ?uvenu formulu:

CO2 = P x S x E x C

Gde govori da je emisija gasova direktno povezana sa brojem ljudi na planeti (P), njihovim delovanjem (S), energijom koja je prouzrokovana tim delovanjem (E) i CO2 po jedinici energije (C). Gde je dalje rekao da bi se približili minimalnoj emisiji gasova moramo jedan od parametara da približimo nuli, a u ovoj formili se vidi da je to mogu?e sao ako se smanji parametar P (ljudska populacija).

“The world today has 6.8 billion people… that’s headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.”

“Svet danas ima 6,8 milijardi ljudi… a ide ka tome da ih bude 9 milijardi. Sad mi imamo stvarno dobre rezultate sa vakcinama i mi to možemo smanjiti za 10 do 15%”

?estice sulfata su toksi?ne, kao što to misli i Ameri?ka asocijacija za zaštitu životnog okruženja (EPA). Namerno zaprašivanje neba sa sitnim ?esticama sastavljene od bilo kog materijala, po tom pitanju su opasne stvari po zdravlje ljudi i životinja, kao i po izvore vode, zemljišta i drugih osetljivih ekoloških resursa.

“?estice sulfata iz kiselih kiša mogu izazvati nemerljivu štetu po zdravlje morskog i re?nog sveta, a mogu izazvati i smrt”. Univerzitet u Vašingtonu (UW) tako?e objašnjavaju da ?estice sulfata “doprinose kiselim kišama koje izazivaju iritaciju plu?a.”

Blokiranje sun?evih zraka sa reflektuju?im ?esticama ?e lišiti ljude prirodne izloženosti suncu, koje je primarni izvor energije i jedino zaslužno za generisanje i proizvodnju vitamina D u organizmu. Dakle, još jednom, Bil Gejts je nosilac projekta koji ima za cilj da kontroliše klimu na vešta?ki na?in koriš?enjem otrovnih hemikalija, poduhvat koji sigurno vodi ka trajnim problemima ?ove?anstva i planete.

about

Geoinženjering u svojstvu depopulacije stanovništva, chemtrails, još jedno oružje Bila Gejtsa vuja

Summary:


User Rating: 4.3 (4 votes)

Tags: , , , , , , , ,


About the AuthorOne Response to Geoinženjering u svojstvu depopulacije stanovništva, chemtrails, još jedno oružje Bila Gejtsa

  1. Pingback: Vakcine i bolesti. Obavezan genocid? Želimo pravo na život!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑