priligy tablets buy priligy online dapoxetine purchase priligy pills dapoxetine tablets dapoxetine 60mg buy dapoxetine priligy online priligy 30mg priligy 30 mg dapoxetine 30mg dapoxetine priligy priligy 60 mg where can i buy dapoxetine dapoxetine dosage dapoxetine online priligy online pharmacy priligy uk buy dapoxetine online priligy dosage generic priligy priligy results buy priligy tablets dapoxetine price dapoxetine online pharmacy priligy dapoxetine buy where can i buy priligy dapoxetine pills where to buy priligy dapoxetine 30 priligy prescription buy dapoxetine 60mg priligy medicine dapoxetine online purchase priligy price buy priligy dapoxetine online priligy dapoxetine 30mg order priligy online where to buy dapoxetine priligy 30mg tablets dapoxetine uk where can i get priligy dapoxetine generic priligy effectiveness priligy 60 mg tablets dapoxetine 60 mg online priligy without prescription order priligy dapoxetine tablets 60 mg dapoxetine prescription where to get dapoxetine priligy dapoxetine 60mg dapoxetine drug viagra with dapoxetine dapoxetine 30 mg tablet priligy 60 mg price priligy pharmacy dapoxetine for sale priligy tabletes dapoxetine sildenafil where to get priligy priligy tablets uk dapoxetine effects order dapoxetine does priligy work dapoxetine order online dapoxetine alternative dapoxetine tablets price where to buy dapoxetine online cialis with dapoxetine dapoxetine tablets 30 mg dapoxetine tablets online sildenafil and dapoxetine priligy and viagra priligy drug priligy 30mg price priligy for sale priligy tab 30mg tadalafil dapoxetine dapoxetin bestellen premature ejeculation tablets priligy 60mg dapoxetine and sildenafil tablets priligy cost dapoxetine and sildenafil dapoxetine poxet 60 buy priligy cheap dapoxetine 30mg buy online priligy dapoxetina dapoxetine combination dapoxetine 90mg priligy 60 dapoxetine and viagra dapoxetin 60mg priligy pills for sale dapoxetine best price cheap priligy cialis and dapoxetine tadalafil and dapoxetine how to use dapoxetine priligy canada viagra and priligy dapoxetine usa cialis dapoxetine priligy and cialis together viagra dapoxetine dapoxetine pills for sale priligy and viagra combination generic priligy online priligy in usa sildenafil with dapoxetine cialis with dapoxetine review stop premature ejeculation priligy viagra dapoxetine and viagra together buy dapoxetine cheap priligy review uk buy generic priligy online how long does priligy last cialis last longer dapoxetine canada what is priligy priligy tablets review can you take priligy with viagra cialis plus dapoxetine dapoxetine and cialis together sildenafil dapoxetine combination priligy and viagra together dapoxetine and cialis tadalafil with dapoxetine online cialis priligy what is dapoxetine buy cheap priligy online can i take priligy with viagra generic dapoxetine online sildenafil dapoxetine tablets sildenafil and dapoxetine combination how to take priligy cialis and priligy together does dapoxetine work how to use dapoxetine tablets tadalafil dapoxetine combination dapoxetine 60 priligy combined with cialis tadalafil dapoxetine tablets cheap dapoxetine how to use dapoxetine and sildenafil tablets viagra priligy priligy usa do you need a prescription for priligy dapoxetine sildenafil combination priligy how long does it last what is dapoxetine and sildenafil tablets priligy cheap tadalafil and dapoxetine tablets sildenafil plus dapoxetine dapoxy 60 can priligy be taken with cialis dapoxetine and tadalafil dapoxetina 30mg dapoxetine for sale online dapoxetine vs viagra dapoxy 60 mg priligy 30 mg or 60 mg priligy cialis together priligy canada pharmacy sildenafil with 30mg of dapoxetine dapoxetin tablete can you take dapoxetine with viagra dapoxetine with sildenafil dapoxetine tadalafil combination dapoxetine and sildenafil tablets dosage dapoxetine and sildenafil combination tadalafil plus dapoxetine how to get priligy dapoxetine half life dapoxetine canadian pharmacy how long does priligy last for priligy dose priligy original dapoxetine sildenafil tablets ever long tablet benefits dapoxetin priligy last longer deutsch everlong dapoxetine original priligy online priligy buy online canada dapoxetine plus sildenafil sildenafil dapoxetine dosage does dapoxetine really work dapoxetine and sildenafil tab priligy canada where to buy priligy 30 mg 3 tablet priligy in canada priligy united states dapoxetine and sildenafil tablet Geoinženjering u svojstvu depopulacije stanovništva, chemtrails, još jedno oružje Bila Gejtsa

Chemtrails chemtrails sredstvo za depopulaciju stanovništva

Published on april 28th, 2013 | by vuja

1

Geoinženjering u svojstvu depopulacije stanovništva, chemtrails, još jedno oružje Bila Gejtsa


Geoinženjering je termin za pokušaj svetskih mo?nika da uz pomo? raznih akcija, sa?uvaju životnu sredinu i smanje zagrevanje planete. Izme?u ostalog tu spada i zaprašivanje planete neimenovanim aerosolima, poznatim kao Chemtrails.

Chemtrails eksperiment ispuštanja sumpornih ?estica iznad Novog Meksika u cilju vra?anja radioaktivnih sun?evih zraka u kosmos planiran je godinu dana od strane nau?nika David Keith-a, koji je imao na raspolaganju multimilionski iznos fondacije Bil Gejtsa.

Gejts je tako?e okupio tim nau?nika lobista da traže od vlade podršku za svoje eksperimente i klimatske manipulacije.

Geoinženjering se promoviše kao poslednji pokušaj da se spasu ljudi i planeta od globalnog zagrevanja. Ali, istina je, malo druga?ija, sa geoinženjeringom sa menjaju kišni ciklusi i kod kod mnogih ?e dovesti do suše i gladi, što može prouzrokovati milijarde mrtvih!

Dakle, Bil Gejts izgleda da koristi svoju zabrinutost oko globalnog zagrevanja da prikrije svoju pravu nameru, depopulaciju stanovništva.

Maunt Pinatubo model za geoinženjerski eksperiment suše, gladi i smrti

Mount Pinatubo je vulkan koji je proradio 1991 i koji je emitovao 22 miliona tona sumpor-dioksida (SO2) u gornje slojeve atmosfere (stratosferu). Studija iz 2008. Rutgers University-a je model na planini Pinatubo uporedio sa geoinženjering akcijama. Nau?nici koji o?ekuju opšte globalno hla?enje ne?e mo?i da izbegnu to da ?e neki regioni doživeti pove?anje štetnih gasova i zagrevanja, kao što se to desilo sa aktivnoš?u vulkana Pinatubo.

Na osnovu ovog modela nau?nici su zaklju?ili da ?e geonženjering aerosoli SO2 prskani u tropskim regionima ili Arktiku verovatno poremetiti afri?ke i azijske letnje monsune, i ugroziti hranu i vodu za milijarde ljudi! Dodatne negativne posledice uklju?uju ošte?enja ozonskog omota?a, smanjenu snagu hidroloških ciklusa, rezultiranim smanjenjem re?nih tokova i vlažnosti zemljišta.

Geoinženjering studija iz 2012

Institut The Max Planck je sprovedo studiju geoinženjering modela zasnovanu na vulkanu Pinatubo ozna?io je kao nerealnu, jer je tada bilo 400% više ugljen dioksida nego pre industrijske ere. Me?utim, njihovi rezultati su pokazali da ?e geoinženjering izazvati ogromno smanjenje padavinama (15% manje u Severnoj Americi i Evroaziji i 20% manje u Južnoj Americi). Generalno se ra?una da ?e ukupno, globalne padavine biti smanjene za 5%.

suva zemlja

Osim ako se izuzmu u obzir finansijske koristi (vladine i privatne donacije), zabrinjavaju?e je zašto akademici podržavaju geoinženjering.

Geoinženjering može prouzrokovati zagrevanje planete.

Geoinženjering u stvari može izazvati globalno zagrevanje kada se igra sa oblacima u gornjoj atmosferi (stratosferi). Fodnacije Bil gejtsa predlažu prskanje sumpor dioksidom 30 milja iznad Zemlje, a za Novi Meksiko eksperiment predlaže ispuštanje na 15 milja iznad površine.

Troposfera je najniži deo Zemljine atmosfere i prostire se od 4 do 12 kilometara iznad površine zemlje. Oblaci koji su u donjoj troposferi su uglavnom debeli beli oblaci sa visokom stepenom refleksije sun?evih zraka. Bilo, kako bilo, eksperimenti se izvode iznad ovog nivoa u gornjim slojevima atmosfere, stratosferi.

Stratosfera je viši sloj atmosfere i ide do 31. kilometara iznad površine Zemlje. Oblaci u stratosferi su generalno tanki, imaju nižu stopu odbijanja toplotnog zra?enja i imaju osobinu da u stvari zadržavaju toplotu (efekat staklene bašte).

Ovi predloženi ekspreimenti zagovaraju odlaganje SO2 u gornjim slojevima atmosfere, stratosferi, tako da ?e stvoriti štit koji onemogu?ava planeti da se hladi. To je upravo suprotno od navedenog cilja Bil Gejtsa da ohladi planetu.

chemtrails-resetka

A šta je sa istraživanjem EPA?

S obzirom da je EPA (United States Environmental Protection Agency) iznela tvrdnju da emisija sumpor dioksida (SO2) izaziva ozbiljne zdravstvene probleme i ranu smrtnost i možda se pitate zašto se EPA ne buni protiv Gejtsovog SO2 chemtrails eksperimenta.

Odgovor se može na?i na njihovom sajtu gde oni daju podršku za Chemtrails geoinženjering Ujedinjenim nacijama i razvijenim zemljama koje su finansirale programe.

Bill Gejts se obrato EPA sa tvrdnjom da su njihova ozbiljna upozorenja na opasnosti od SO2 grubo precenjena te da im nije zaista stalo do zaštite životne sredine, ili da imaju neke tajne motive.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) je prevara koja tvrdi da je život na planeti zemlji u velikoj opasnosti. Ova lažna uzbuna se koristi u politi?ke svrhe. Globalno zagrevanje je prevara zasnovana od izmanipulisanih nau?nika pri me?unarodnom panelu Ujedinjenih Nacija za klimatske promene.

UN trenutno preuzima kontrolu nad geoinženjeringom kroz njihovu Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti, sporazumu koji je proglasio moratorijum na eksperimentima, osim u nekim slu?ajevima.

Bila Gejts je ve? ozna?en kao entuzijasta i promoter depopulacije stanovništva, tako?e podržava i tezu da se geoinženjeringom može koristiti kao oružjem za smanjenje nekoliko milijardi stanovnika planete.

A po ?emu je Bil Gejts još poznat?

Naravno po formuli koju je izložio na TED konferenciji na kojoj je govorio o štetnoj emisiji gasova ugljen dioksida (CO2) i uticaju ka klimatske promene. Tu je izveo i sad ve? ?uvenu formulu:

CO2 = P x S x E x C

Gde govori da je emisija gasova direktno povezana sa brojem ljudi na planeti (P), njihovim delovanjem (S), energijom koja je prouzrokovana tim delovanjem (E) i CO2 po jedinici energije (C). Gde je dalje rekao da bi se približili minimalnoj emisiji gasova moramo jedan od parametara da približimo nuli, a u ovoj formili se vidi da je to mogu?e sao ako se smanji parametar P (ljudska populacija).

“The world today has 6.8 billion people… that’s headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.”

“Svet danas ima 6,8 milijardi ljudi… a ide ka tome da ih bude 9 milijardi. Sad mi imamo stvarno dobre rezultate sa vakcinama i mi to možemo smanjiti za 10 do 15%”

?estice sulfata su toksi?ne, kao što to misli i Ameri?ka asocijacija za zaštitu životnog okruženja (EPA). Namerno zaprašivanje neba sa sitnim ?esticama sastavljene od bilo kog materijala, po tom pitanju su opasne stvari po zdravlje ljudi i životinja, kao i po izvore vode, zemljišta i drugih osetljivih ekoloških resursa.

“?estice sulfata iz kiselih kiša mogu izazvati nemerljivu štetu po zdravlje morskog i re?nog sveta, a mogu izazvati i smrt”. Univerzitet u Vašingtonu (UW) tako?e objašnjavaju da ?estice sulfata “doprinose kiselim kišama koje izazivaju iritaciju plu?a.”

Blokiranje sun?evih zraka sa reflektuju?im ?esticama ?e lišiti ljude prirodne izloženosti suncu, koje je primarni izvor energije i jedino zaslužno za generisanje i proizvodnju vitamina D u organizmu. Dakle, još jednom, Bil Gejts je nosilac projekta koji ima za cilj da kontroliše klimu na vešta?ki na?in koriš?enjem otrovnih hemikalija, poduhvat koji sigurno vodi ka trajnim problemima ?ove?anstva i planete.

about

Geoinženjering u svojstvu depopulacije stanovništva, chemtrails, još jedno oružje Bila Gejtsa vuja

Summary:


User Rating: 4.3 (4 votes)

Tags: , , , , , , , ,


About the AuthorOne Response to Geoinženjering u svojstvu depopulacije stanovništva, chemtrails, još jedno oružje Bila Gejtsa

  1. Pingback: Vakcine i bolesti. Obavezan genocid? Želimo pravo na život!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑