priligy tablets buy priligy online dapoxetine purchase priligy pills dapoxetine tablets dapoxetine 60mg buy dapoxetine priligy online priligy 30mg priligy 30 mg dapoxetine 30mg dapoxetine priligy priligy 60 mg where can i buy dapoxetine dapoxetine dosage dapoxetine online priligy online pharmacy priligy uk buy dapoxetine online priligy dosage generic priligy priligy results buy priligy tablets dapoxetine price dapoxetine online pharmacy priligy dapoxetine buy where can i buy priligy dapoxetine pills where to buy priligy dapoxetine 30 priligy prescription buy dapoxetine 60mg priligy medicine dapoxetine online purchase priligy price buy priligy dapoxetine online priligy dapoxetine 30mg order priligy online where to buy dapoxetine priligy 30mg tablets dapoxetine uk where can i get priligy dapoxetine generic priligy effectiveness priligy 60 mg tablets dapoxetine 60 mg online priligy without prescription order priligy dapoxetine tablets 60 mg dapoxetine prescription where to get dapoxetine priligy dapoxetine 60mg dapoxetine drug viagra with dapoxetine dapoxetine 30 mg tablet priligy 60 mg price priligy pharmacy dapoxetine for sale priligy tabletes dapoxetine sildenafil where to get priligy priligy tablets uk dapoxetine effects order dapoxetine does priligy work dapoxetine order online dapoxetine alternative dapoxetine tablets price where to buy dapoxetine online cialis with dapoxetine dapoxetine tablets 30 mg dapoxetine tablets online sildenafil and dapoxetine priligy and viagra priligy drug priligy 30mg price priligy for sale priligy tab 30mg tadalafil dapoxetine dapoxetin bestellen premature ejeculation tablets priligy 60mg dapoxetine and sildenafil tablets priligy cost dapoxetine and sildenafil dapoxetine poxet 60 buy priligy cheap dapoxetine 30mg buy online priligy dapoxetina dapoxetine combination dapoxetine 90mg priligy 60 dapoxetine and viagra dapoxetin 60mg priligy pills for sale dapoxetine best price cheap priligy cialis and dapoxetine tadalafil and dapoxetine how to use dapoxetine priligy canada viagra and priligy dapoxetine usa cialis dapoxetine priligy and cialis together viagra dapoxetine dapoxetine pills for sale priligy and viagra combination generic priligy online priligy in usa sildenafil with dapoxetine cialis with dapoxetine review stop premature ejeculation priligy viagra dapoxetine and viagra together buy dapoxetine cheap priligy review uk buy generic priligy online how long does priligy last cialis last longer dapoxetine canada what is priligy priligy tablets review can you take priligy with viagra cialis plus dapoxetine dapoxetine and cialis together sildenafil dapoxetine combination priligy and viagra together dapoxetine and cialis tadalafil with dapoxetine online cialis priligy what is dapoxetine buy cheap priligy online can i take priligy with viagra generic dapoxetine online sildenafil dapoxetine tablets sildenafil and dapoxetine combination how to take priligy cialis and priligy together does dapoxetine work how to use dapoxetine tablets tadalafil dapoxetine combination dapoxetine 60 priligy combined with cialis tadalafil dapoxetine tablets cheap dapoxetine how to use dapoxetine and sildenafil tablets viagra priligy priligy usa do you need a prescription for priligy dapoxetine sildenafil combination priligy how long does it last what is dapoxetine and sildenafil tablets priligy cheap tadalafil and dapoxetine tablets sildenafil plus dapoxetine dapoxy 60 can priligy be taken with cialis dapoxetine and tadalafil dapoxetina 30mg dapoxetine for sale online dapoxetine vs viagra dapoxy 60 mg priligy 30 mg or 60 mg priligy cialis together priligy canada pharmacy sildenafil with 30mg of dapoxetine dapoxetin tablete can you take dapoxetine with viagra dapoxetine with sildenafil dapoxetine tadalafil combination dapoxetine and sildenafil tablets dosage dapoxetine and sildenafil combination tadalafil plus dapoxetine how to get priligy dapoxetine half life dapoxetine canadian pharmacy how long does priligy last for priligy dose priligy original dapoxetine sildenafil tablets ever long tablet benefits dapoxetin priligy last longer deutsch everlong dapoxetine original priligy online priligy buy online canada dapoxetine plus sildenafil sildenafil dapoxetine dosage does dapoxetine really work dapoxetine and sildenafil tab priligy canada where to buy priligy 30 mg 3 tablet priligy in canada priligy united states dapoxetine and sildenafil tablet GMO: Reci tvorcima Similaka da naše bebe nisu labaratorijski miševi!!!

Aktuelno Similac adaptirano mleko za-bebe

Published on april 21st, 2013 | by vuja

0

GMO: Reci tvorcima Similac-a da naše bebe nisu labaratorijski miševi!!!


GMO – namirnice koje su genetski modifikovane od strane Monsanta i drugih hemijskih proizvo?a?a – nikada nisu adekvatno testirane za dugoro?no zdravlje ljudi ili životnu bezbednost.

Mnogi od sastojaka koji se koriste u formulama za odoj?ad, posebno na bazi soje, izvedeni su iz useva koji su genetski izmenjeni kako bi interno proizvodili pesticide ili da budu otporni na odre?ene herbicide, tako da su biljne šteto?ine prskane ?eš?e i sa ja?im dozama.

Niko ne treba da se jede GMO hranu a naro?ito ne bebe.  Ali dok proizvo?a?i bebi hrane prestanu da koriste GMO sastojke, stotine hiljada novoro?en?adi i dece ?e biti nesvesnih u?esnici ovog velikog, nekontrolisanom eksperimentu sa zdravljem narednih generacija.

Vreme je da dignemo glas, da se prestane sa eksperimentima sa zdravljem naših beba i potpišemo peticiju.

GMO je zabranjen u organskoj proizvonji hrane za odoj?ad, ali je u širokoj upotrebi u konvencionalnoj proizvodnji. Bebe nisu ljudski ekvivalent laboratorijskim miševima. S obzirom da su neke nau?ne studije ukazuju na ozbiljne opasnosti od konzumiranja GMO, sve formule za bebi hranu treba da budu bez GMO, sve dok se sa sigurnoš?u može dokazati bezbednost.

Zahvaljuju?i radu As You Sow (kako ste sejali), akcionari zastupni?ka grupa, vlasnici Abbott Laboratories akcija (akcija proizvo?a?a Similac formule za odoj?ad,  jednog od vode?ih ameri?kih brendova za bebi hranu), glasanje ?e trajati do 26. aprila.

Link ka peticiji - Link to the petition

Hajde da se naši glasovi ?uju! Dodajte svoje ime na peticiju pozivaju?i Abbott Laboratories da GMO iz svog Similac proizvoda za bebe.

Similac adaptirano mleko za-bebe
LINK KA PETICIJI

Dodatne nau?ne informacije.

Proizvo?a?i mogu da tvrde da vladine agencije omogu?avaju koriš?enje GMO u formulama za odoj?ad, ali se ne može pore?i da dugoro?ne studije bezbednosti jednostavno ne postoje.

Milioni beba su nesvesno u?esnici u velikom, nekontrolisano bezbednim eksperimenta jer kriste formulu napravljenu sa sastojcima od GMO.

Ozbiljna zabrinutost za bezbednost u pogledu potrošnje GMO hrane postoje. Sledi izvod iz recenzirane nau?ne publikacije:

“Ve?ina studija sa genetski modifikovanim namirnica ukazuju da one mogu izazvati ošte?enje jetre, pankreasa, bubrega i reproduktivnih organa i mogu izmeniti [krv] hematološke, biohemijske, i imunološke parametre.”

Nau?nici su bili kriti?ni prema neadekvatnm ispitivanju bezbednosti GMO hrane:

“Možemo zaklju?iti na osnovu regulatornih testova do danas, da je neprihvatljivo da se 500 miliona Evropljana i nekoliko milijardi potroša?a širom sveta izloži novim GMO pesticidima, to se radi bez dodatnih kontrola (ako uopšte postoje) osim samo 3 meseca dugim toksikološkim testovima i na samo jednu vrstu sisara, posebno jer sve je više dokaza za zabrinutost.”

Vreme je da se svi proizvo?a?i bebi hrane ponašaju odgovorno, i da zaštite zdravlje i dobrobit beba koje konzumiraju njihove proizvode. Iako sve formule de?ije hrane treba da bude organske, osnovno je da imaju GMO-free etiketu.

Tekst preuzet sa sajta http://www.cornucopia.org/

Tags: , , ,


About the AuthorOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑