priligy tablets buy priligy online dapoxetine purchase priligy pills dapoxetine tablets dapoxetine 60mg buy dapoxetine priligy online priligy 30mg priligy 30 mg dapoxetine 30mg dapoxetine priligy priligy 60 mg where can i buy dapoxetine dapoxetine dosage dapoxetine online priligy online pharmacy priligy uk buy dapoxetine online priligy dosage generic priligy priligy results buy priligy tablets dapoxetine price dapoxetine online pharmacy priligy dapoxetine buy where can i buy priligy dapoxetine pills where to buy priligy dapoxetine 30 priligy prescription buy dapoxetine 60mg priligy medicine dapoxetine online purchase priligy price buy priligy dapoxetine online priligy dapoxetine 30mg order priligy online where to buy dapoxetine priligy 30mg tablets dapoxetine uk where can i get priligy dapoxetine generic priligy effectiveness priligy 60 mg tablets dapoxetine 60 mg online priligy without prescription order priligy dapoxetine tablets 60 mg dapoxetine prescription where to get dapoxetine priligy dapoxetine 60mg dapoxetine drug viagra with dapoxetine dapoxetine 30 mg tablet priligy 60 mg price priligy pharmacy dapoxetine for sale priligy tabletes dapoxetine sildenafil where to get priligy priligy tablets uk dapoxetine effects order dapoxetine does priligy work dapoxetine order online dapoxetine alternative dapoxetine tablets price where to buy dapoxetine online cialis with dapoxetine dapoxetine tablets 30 mg dapoxetine tablets online sildenafil and dapoxetine priligy and viagra priligy drug priligy 30mg price priligy for sale priligy tab 30mg tadalafil dapoxetine dapoxetin bestellen premature ejeculation tablets priligy 60mg dapoxetine and sildenafil tablets priligy cost dapoxetine and sildenafil dapoxetine poxet 60 buy priligy cheap dapoxetine 30mg buy online priligy dapoxetina dapoxetine combination dapoxetine 90mg priligy 60 dapoxetine and viagra dapoxetin 60mg priligy pills for sale dapoxetine best price cheap priligy cialis and dapoxetine tadalafil and dapoxetine how to use dapoxetine priligy canada viagra and priligy dapoxetine usa cialis dapoxetine priligy and cialis together viagra dapoxetine dapoxetine pills for sale priligy and viagra combination generic priligy online priligy in usa sildenafil with dapoxetine cialis with dapoxetine review stop premature ejeculation priligy viagra dapoxetine and viagra together buy dapoxetine cheap priligy review uk buy generic priligy online how long does priligy last cialis last longer dapoxetine canada what is priligy priligy tablets review can you take priligy with viagra cialis plus dapoxetine dapoxetine and cialis together sildenafil dapoxetine combination priligy and viagra together dapoxetine and cialis tadalafil with dapoxetine online cialis priligy what is dapoxetine buy cheap priligy online can i take priligy with viagra generic dapoxetine online sildenafil dapoxetine tablets sildenafil and dapoxetine combination how to take priligy cialis and priligy together does dapoxetine work how to use dapoxetine tablets tadalafil dapoxetine combination dapoxetine 60 priligy combined with cialis tadalafil dapoxetine tablets cheap dapoxetine how to use dapoxetine and sildenafil tablets viagra priligy priligy usa do you need a prescription for priligy dapoxetine sildenafil combination priligy how long does it last what is dapoxetine and sildenafil tablets priligy cheap tadalafil and dapoxetine tablets sildenafil plus dapoxetine dapoxy 60 can priligy be taken with cialis dapoxetine and tadalafil dapoxetina 30mg dapoxetine for sale online dapoxetine vs viagra dapoxy 60 mg priligy 30 mg or 60 mg priligy cialis together priligy canada pharmacy sildenafil with 30mg of dapoxetine dapoxetin tablete can you take dapoxetine with viagra dapoxetine with sildenafil dapoxetine tadalafil combination dapoxetine and sildenafil tablets dosage dapoxetine and sildenafil combination tadalafil plus dapoxetine how to get priligy dapoxetine half life dapoxetine canadian pharmacy how long does priligy last for priligy dose priligy original dapoxetine sildenafil tablets ever long tablet benefits dapoxetin priligy last longer deutsch everlong dapoxetine original priligy online priligy buy online canada dapoxetine plus sildenafil sildenafil dapoxetine dosage does dapoxetine really work dapoxetine and sildenafil tab priligy canada where to buy priligy 30 mg 3 tablet priligy in canada priligy united states dapoxetine and sildenafil tablet Lekovita svojstva gljiva

Gljive Lekovite gljive

Published on april 9th, 2013 | by vuja

0

Lekovita svojstva gljiva


Prou?avanje lekovitih svojstava gljiva je skorijeg datuma, bar kada je u pitanju naša zapadna civilizacija. Japancima su ta lekovita svojstva poznata 2.000 godina. Najnovija istraživanja koja se danas sprovode u Japanu, SAD, Rusiji i Kini pokazuju da su gljive izuzetno bitan faktor u podizanju imuniteta u organizmu sisara.

Sve vrste gljiva, koja danas nauka svrstava u lekovite, imaju izrazito anti-bakterijsko, anti-virusno, anti-kancerogeno svojstvo.

Sva nabrojana svojstva gljivama daju supstance koje gljiva sama stvara kao što su: polisaharidi, triterpeni, tritenpenoidi, razne kiseline (npr. ganodermna kiselina) ?-glukan, vitamini, alkaloidi. Tokom nekoliko poslednjih decenija XX veka, vršena su mnoga nau?na istraživanja vezana za lekoviti u?inak gljiva na ljudski organizam. To dejstvo je preventivnog i kurativnog karaktera.

Gljive kao reducenti imaju zna?ajnu ulogu u prirodi. Razlažu?i organsku materiju, one dolaze u neposredni kontakt sa mnogim otrovima, koji su za žive organizme veoma opasni. Gljive su stvorile odbrambene mehanizme protiv mnogih otrova iz prirodnog okruženja u kome se nalaze, jer jedino tako mogu uspešno da ostvare svoju ulogu koju imaju u živom svetu. Na izvestan na?in, one su zaštitnici života.

Gljive imaju izrazito antioksidativno dejstvo

U prirodi, razlažu?i organsku materiju, a pre svega drvenaste otpatke, gljive se sre?u sa velikim koli?inama slobodnih radikala. Danas nauka zna da su slobodni radikali, kojih ima u svakom organizmu, odgovorni za mnoge procese starenja i bržeg propadanja tih organizama. Dok razlažu lignin iz drveta, gljive se bore sa tim slobodnim radikalima i fenolnim jedinjenjima na koje se lignin raspada. Da bi opstale i izvršile svoj zadatak ?ista?a prirode, gljive su razvile specifi?nu odbranu svog organizma od raznih toksina i slobodnih radikala. Kada ljudi i životinje konzumiraju gljive, one takodje deluju kao ?ista?i njihovog organizma. Imaju izrazito antioksidantno dejstvo i inhibiraju slobodne radikale.

Antibakterijsko i antivirusno dejstvo

Antibakterijsko dejstvo gljiva zasniva se na proizvodnji antibiotika koji su naj?eš?e sekundarni metaboliti. Gljive blokiraju razvoj bakterija antibioticima, što je posebno važno u vreme kada bakterije pokazuju rezistenciju na postoje?e hemijski sintetisane antibiotike. Antivirusno delovanje gljiva ogleda se u tome što one podsti?u naš organizam da stvara interferon koji je osnovna materija za borbu protiv virusa.

Gljive pre svega le?e ljude tako što podsti?u organizam da sam razvija odbranu. Posebno je važno dejstvo polisaharida iz gljiva, svojom veli?inom i oblikom li?e na one koji se nalaze u ?elijskoj membrani bakterijske ?elije. Usled toga ih imuni sistem prepoznaje kao antigene i po?inje da stvara antitela. Pri tom polisaharidi iz gljiva nemaju štetno dejstvo na organizam, a stvorena antitela se veoma uspešno bore protiv patogenih bakterija koje nas redovno napadaju. Gljive igraju važnu ulogu u podizanju imuniteta organizma.

Gljive imaju takodje zna?ajnu ulogu u borbi protiv naj?eš?ih oboljenja savremene civilizacije. Mi danas živimo ubrzano u stresnim uslovima, ubrzano, hranimo se nepravilno i nedovoljno smo fizi?ki aktivni. To dovodi do sve u?estalije pojave kardiovaskularnih oboljenja, povišenih masno?a u krvi, dijabetesa, slabe cirkulacije, arterioskleroze. Materije koje se nalaze u gljivama sposobne su da za sebe vežu razne toksine i štetni LDL-holesterol i time omogu?e ?iš?enje naših arterija i ?itavog organizma. One poboljšavaju cirkulaciju krvi, imaju diuretska svojstva i deluju regenerativno na naše ?elije. Osim prethodno navedenih, važan sastojak gljiva je polihidroksilni alkohol manitol izomer sorbitol. Zajedno sa glukozom manitol i sorbitol deluju kao diuretici. Manitol deluje na otekline na mozgu (aneurizme), na povišen pritisak u mozgu i povišen o?ni pritisak. Manitol se nalazi u svim vrstama gljiva. Ina?e se u zvani?noj medicini primenjuje kod le?enja šloga – izliva krvi u mozak.

?udesna mo? polisaharida

U gljivama iz roda Ganoderma nalaze se heteropolisaharidi, hetero-?-D-glukani koji sadrže ?(1-3)-D- glukan, ?ija je monomerna še?erna komponenta glukoza. Njihovi proteinski kompleksi imaju izraženu antikancerogeno dejstvo.

Polisaharidi su izgradjeni od velikog broja molekula – do nekoliko miliona i tako veliki broj otežava apsorpciju od strane ljudskog organizma. Da bi se olakšala apsorpcija treba smanjiti njihov broj a koriš?enjem vitamina C sa reishijem se upravo to i postiže.

Polisaharidi prelaze u oligoglukan koji ima manji broj molekula i ljudski organizam lako absorbuje. On stimuliše pokretanje imunog sistema u našem telu. Makre – tipovi velikih ?elija mogu ugušiti bilo koji strani organizam (strano telo). One nisu aktivne kada telo normalno funkcioniše, ali u prisustvu stranih organizama (npr. bakterije), postaju veoma aktivne i vrše agresiju na bakterijske ?estice. Bela krvna zrnca u krvotoku nose u sebi odbrambeni sistem protiv bolesti, ali ona nisu efikasna kod hroni?nih slu?ajeva ili malignih tipova kada u tom momentu limfociti preuzimaju drugu liniju odbrane. Ne uspevši u tome poslednja linija odbrane ?e biti makrofage. One su kao uspavani lav koji je iznenada probudjen i sprema se da neizostavno napadne bilo koga. Sposobne su da o?iste bilo koji strani organizam i tako uništavaju i ?elije raka. Pod mikroskopom, makrofage su 10 puta manje od ?elija raka pa ipak imaju sposobnost da unište i nove ?elije raka. Na osnovu ovoga možemo da razumemo njihovu neprocenjivu vrednost za ljudski organizam. Medjutim, makrofage ne mogu lako da se aktiviraju. Otkriveno je da su nagomilani (spojeni) atomi odgovorni za aktiviranje makrofaga, a ganoderma sadrži materiju za proizvodnju ovih nagomilanih atoma.

Lekovita svojstva gljiva vuja

Summary:


User Rating: 4.6 (1 votes)

Tags: ,


About the AuthorOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑