Ćuranov rep

Published on April 9th, 2013 | by vuja

0

Ćuranov rep – Coriolus versicolor


?URANOV REP nije jestiva pe?urka jer ima ?vrsto tkivo. Spada u nejestive lekovite pe?urke. Šešir može sadržati više boja: zelenu, tamnozelenu, sivu, crnu, crvenkastu, boju rdje, braon i tamnosivu. Oblikom i šarama podse?a na ?uranov rep, po ?emu je i dobio ime.

Raste u grupama koje se preklapaju, na opalim granama i panjevima u listopadnim šumama širom sveta, javlja se tokom cele godine. Šešir ove gljive je dužine 4-10 cm, širine 3-5 cm i debljine 0,1-0,3 cm, tanak je i ?esto se veliki broj šešira grupiše i preklapa, gornja površina je somotasta, vremenom postaje mekša.

Boje variraju i smenjuju se u koncentri?nim krugovima sa belim ili krem ivicama, sa donje strane je svetla. Meso je bele boje a ukus i miris nisu odredjeni. Spore su boje slame, elipsoidnog oblika.

Coriolus-versicolor

Od davnina su njeni ekstrakti koriš?eni kao terapeutska sredstva u borbi protiv razli?itih bolesti, vekovima su ljudi od celog plodonosnog tela pravili vodene rastvore ili alkoholne ekstrakte, koncentrate, mleli je u prah i koristili za dobijanje tonika, tinktura, ?ajeva, supa i biljnih mešavina.

Uz pomo? savremene nauke, iz plodonosnog tela izdvojen je ?-glukan i dva polisaharida: PSK (polisaharid-K) i PSP (polisaharid-peptid). PSK i PSP su bioaktivne komponente sli?nog hemijskog sastava velike molekularne težine, obe komponente su potencijalni imunostimulatori sa specifi?nim aktivnostima ka T-?elijama i antigenim ?elijama. Njihova biološka aktivnost ogleda se u sposobnosti pove?anja broja belih krnih zrnaca, proizvodnji INF-? (interferon-?) i IL-2 (interleukin-2), kao i odlaganju reakcija preosetljivosti. Mnogi izveštaji ukazuju na sposobnost aktiviranja ?elijske i humoralne komponente imunog sistema.

Coriolus versicolor pokazuje vrlo interesantne efekte u zaštiti jetre kod pacijenata sa cirozom jetre i sa hroni?nim hepatitisom-B, blagotvorno deluje na pankreas i aktivno u?estvuje u smanjenju še?era u krvi, regeneriše ?elije tkiva. PSK deluje direktno na ?elije tumora i to citostati?ki i citotoksi?no, PSP je mo?ni imunostimulator i antikancerogeni agens, pri ?emu nema štetnih nuspojava. ?uranov rep pokazuje i antivirusno dejstvo, antimikrobna svojstva ove gljive takodje su interesanta obzirom na to da mikroorganizmi postaju rezistentni na klasi?ne antibiotike.

Supu koja se spravlja od pe?urke Coriolus versicolor, kao i vodeni rastvor, mogu preventivno piti i zdrave osobe.

Ćuranov rep – Coriolus versicolor vuja

Summary:


User Rating: 3.3 (9 votes)

Tags: , , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑