Besplatni pravni saveti

Published on April 3rd, 2013 | by vuja

2

Besplatni pravni saveti

Poštovani posetioci,

U sekciji pravni saveti ?ete uskoromo?i da postavite pitanje i da u kratkom roku besplatno dobijete stru?an pravni savet od strane našeg saradnika, Aleksandra S. Radivojevi?a.
Pitanja koja nam se u?ine interesantnim, pojavi?e se na sajtu.

Advokat Aleksandar S. Radivojevi?, ro?en 09.04.1961.g. u Beogradu, upisan je u Imenik advokata Advokatske komore u Beogradu dana 01.01.1990.g.

Advokatska kancelarija nalazi se u Beogradu u ul. Svetozara ?orovi?a br. 13, a prijem stranaka je ponedeljkom, utorkom i ?etvrtkom, od 18 – 20 ?asova.

Od osnivanja do danas advokatska kancelarija bavi se zastupanjima fizi?kih i pravnih lica pred svim sudovima, organima vlasti i tre?im licima.

Telefon kancelarije: 011/322-34-99.

 

[si-contact-form form=’1′]


About the AuthorBack to Top ↑

google-site-verification=1l4MjSLwhDzirYrtZEssWqP5G9UOTfLEyMMoCfQnL8o