Besplatni pravni saveti

Published on January 4th, 2011 | by vuja

0

Pravo pastorke na nasledstvo

pitanje

Suprug mi je umro 2003.g. Njegova ?erka i ja nasledjujemo ku?u koja se vodi na supruga, ali je izgradjena u toku braka sa bivsom ženom, pastorkinom majkom, koja je umrla 1980.g.

Pokojni suprug i ja smo bili u braku 20 godina. Iza supruga je održana ostavinska rasprava sa koje je pastorka (pošto je bila nezadovoljna nasledni?kim  delom) upu?ena na parnicu protiv mene.

Ima li pastorka pravo da polovinu ku?e izuzme iz zaostavštine na ime suvlasni?kog dela njene pokojne majke? (pastorka je izjavila da iza njene majke nije održana ostavinska rasprava)?

Gde i kako mogu da proverim da li je iza pastorkine majke održana ostavinska rasprava? (na ostavini se pastorka mogla odre?i svog naslednog dela i prepustiti u celini vlasništvo nad ku?om u ocu)

Kako da realizujem nasledno pravo mog pokojnog supruga nad polovinom eventualnog dela ku?e njegove pokojne žene, koju je nadziveo?

U vreme izgradnje ku?e pokojni suprug je bio na radu u Africi kao inženjer, sa ekstremno visokim primanjima, dok je njegova prva supruga bila doma?ica. Da li to uti?e na odnos suvlasni?kih udela u ku?i?

odgovor advokata

Ukoliko nije sproveden ostavinski postupak iza suprugove prve žene postoji mogu?nost da se ostavinskoi postupak pokrene odgovaraju?im predlogom. Zakonska je pretpostavka da celokupna imovina ste?ena u braku pripada bra?nim drugovima sa po 1/2 idealnih delova s tim što postoji mogu?nost da se dokazuje i suprotno, odnosno da je neko od supružnika neuporedivo više doprinosio sticanju zajedni?ke imovine.

Sprovo?enje ovog ostavinskog postupka je neophodno obzirom da bi se u njemu kao naslednik pojavio i Vaš pokojni otac i dobio odgovaraju?i udeo koji bi sada, u ostavinskom postupku iza Vašeg pokojnog oca ulazio u sastav zaostavštine.

Druga mogu?nost je da pastorka podnese tužbu radi utvr?enja kojim bi taržila da se utvrdi da je ona vlasnik dela ku?e koji je nasledila od svoje majke. U tom postupku bi se utvr?ivalo u kom udelu pastorka ima pravo svojine na ku?i obzirom da je ona naslednica iza svoje pokojne majke bez obzira što ostavinski postupal nije sproveden, jer se zaostavština prenosi na naslednike u momentu smrti ostavioca.


Advokatska kancelarija Radivojevic

radivojevic Advokatska kancelarija Radivojevic nalazi se u Beogradu u ul. Svetozara Corovica br. 13, a prijem stranaka je ponedeljkom, utorkom i cetvrtkom, od 18 – 20 casova.

Telefon kancelarije: 011/322-34-99

 

 

 

 

 

[si-contact-form form=’1′]

Tags: , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑

google-site-verification=1l4MjSLwhDzirYrtZEssWqP5G9UOTfLEyMMoCfQnL8o