Besplatni pravni saveti

Published on December 28th, 2010 | by vuja

0

Zabrana otuđenja stana i privremena mera

pitanje

Bivši zakupac poslovnog prostora mi duguje odredjenu sumu novca. Firma mu je nelikvidna i tužba po osnovu ugovora o zakupu ne?e rezultirati naplatom, u to sam prili?no siguran.

Interesuje me da li vredi pokušati slede?e: sastavljanje jednog zapisnika u kome se konstatuje visina duga i u kome se kao dužnik navodi fizi?ko lice (vlasnik firme tj. bivši zakupac) sa svim prate?im podacima tipa jmbg, broj li?ne karte itd. Taj zapisnik bi potpisao bivši zakupac, i taj isti zapisnik bi bio osnov za tužbu.

Ra?unam da je naplata od fizi?kog lica izvesnija, jer ima imovinu iz koje se naplata može izvršiti (automobil, stan…). Nije mi cilj da mu zaplene imovinu, ve? da ga opasnost od zaplene natera da izmiri dug.

Da li bi na sudu sve funkcionisalo onako kako sam zamislio?

odgovor advokata

Ukoliko je firma bila zakupac poslovnog prostora ona kao pravno lice Vam duguje iznos zakupnine. Postoji mogu?nost pruzimanja duga od strane u ovom slu?aju fizi?kog lica uz naravno njegovu saglasnost u kom slu?aju biste se mogli naplatiti samo od tog lica.

Druga mogu?nost je pristupanje dugu od strane istog lica u kom slu?aju biste mogli svoje potraživanje ostvarivati i prema tom licu i prema firmi kao solidarnim dužnicima.


Advokatska kancelarija Radivojevic

radivojevic Advokatska kancelarija Radivojevic nalazi se u Beogradu u ul. Svetozara Corovica br. 13, a prijem stranaka je ponedeljkom, utorkom i cetvrtkom, od 18 – 20 casova.

Telefon kancelarije: 011/322-34-99

 

 

 

 

 

[si-contact-form form=’1′]

Tags: ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑